Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Sprawdź ofertę
Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Sprawdź ofertę

KOSMETOLOG - zawód z przyszłością!

Wyzsza Szkola Zarzadzania

INFORMATYKA

Sprawdź ofertę

» grafika komputerowa

» inżynieria systemów informacyjnych

» technologie mobilne

» sieci komputerowe i systemy rozproszone

Wyzsza Szkola Zarzadzania

ZARZĄDZANIE

Sprawdź ofertę

» finanse w zarządzaniu

» psychologia w zarządzaniu

» zarządzanie przedsiębiorstwem

» zarządzanie zasobami ludzkimi

» doradztwo biznesowe NOWOŚĆ

Wyzsza Szkola Zarzadzania

ADMINISTRACJA

Sprawdź ofertę

» administracja publiczna

» bezpieczeństwo publiczne

» celnictwo

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

KURS FDM (Fascial Distortion Model) – Moduł 1

KURS FDM (Fascial Distortion Model) – Moduł 1

Wydział Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu we współpracy z instruktorem oraz wieloletnim przewodniczącym EFDMA (European Fascial Disortion Model Association) Stefanem Ankerem serdecznie zapraszają na kurs koncepcji FDM w diagnozowaniu i leczeniu obrażeń mięśniowo-szkieletowych.

Ukończenie kursu jest potwierdzone certyfikatem, który uprawnia do stosowania tej koncepcji
w zakresie objętym programem szkolenia.

Koncepcja Fascial Distortion Model (FDM) została stworzona i rozwinięta w Stanach Zjednoczonych, w latach 90, przez osteopatę z wieloletnią praktyką dr Stephena Philipa Typaldosa, DO.

Bywała ona również nazywana Medycyną Ortopatyczną (Orthopatic Medicine), a jej praktyczne zastosowanie w terapii manualnej: Typaldos Manual Therapy (TMT). Jest ona oparta na zaburzeniach powięziowych – odkształceniach – o charakterystycznej prezentacji klinicznej. Bazuje na perspektywie anatomicznej i jest stosowana do oceny (rokowania) i leczenia obrażeń narządu ruchu.

Założenia tej koncepcji opierają się na znajomości i rozpoznawaniu poszczególnych typów odkształceń powięzi, które wpływają na jej funkcję. Zaburzenia te, według Typaldosa, są bardziej istotne z punktu widzenia czynnika wywołującego ból i ograniczenia ruchu czy funkcji narządu ruchu niż inne obrażenia, takie jak skręcenia, zwichnięcia, złamania, mechaniczne uszkodzenia mięśni itp. Zatem leczenie odkształceń struktur powięziowych bezpośrednio wpływa na pozostałe składniki narządu ruchu zmniejszając bądź likwidując ból, ograniczenia ruchomości czy obrzęk. Daje to możliwość szybszego i skuteczniejszego leczenia obrażeń oraz przeciążeń w szczególności dotyczących narządu ruchu.

Szkolenie FDM kierowane jest do fizjoterapeutów (co najmniej licencjat), lekarzy, osteopatów
i chiropraktyków.

Kurs FDM na poziomie podstawowym składa się z 3 części (modułów). Warunkiem udziału w module 2 lub 3 jest ukończenie modułu 1.

Program kursu (I stopień):

Moduł 1

▪ Definicje i  podstawy  FDM oraz medycyny ortopatycznej

▪ Powięzi – anatomia, fizjologia i patologia

▪ Diagnostyka 6 podstawowych dystorsji powięziowych

▪ Ogólne podstawy zabiegów

▪ Badania specjalne i zabiegi w przypadku dolegliwości barku cz.1 , kolana oraz stawu skokowego.

CENA KURSU
1 600 zł
Opłatę za kurs należy  dokonać przelewem na konto uczelni.

CZAS TRWANIA KURSU
20 godzin (1 godzina = 45 min.)
TERMIN KURSU
10 i 11 maja 2018 r.
godz: 9:00-18:00

W czasie kursu przewidziana jest przerwa kawowa.
PROWADZĄCY
Stefan Anker MSc, PT, DO, EFDMA (Wiedeń)
mgr Maciej Jurasz, PT, OMT

MIEJSCE KURSU
Siedziba Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku.

UKOŃCZENIE KURSU
Ukończenie kursu POTWIERDZAMY WYDANIEM CERTYFIKATU, który uprawnia do stosowania tej metody w zakresie objętym programem kursu.

Istnieje możliwość uzyskania certyfikatu w języku angielskim.

REKRUTACJA

odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń.
Za zgłoszenie uznajemy złożenie/przesłanie wymaganych dokumentów oraz dokonanie opłaty za kurs.

Wymagane dokumenty:
1. wypełnione podanie (druk dostępny w dziale promocji i rekrutacji oraz na stronie)
2. kserokopia dowodu osobistego (dowód do wglądu przed rozpoczęciem kursu)
3. dokument potwierdzający posiadanie wymaganego wykształcenia
3. potwierdzenie wpłaty za kurs

Dokumenty należy złożyć w dziale promocji i rekrutacji p.101 lub przysłać jako skan na adres rekrutacja@wsz.pl do 31 marca 2018 r.

Warunkiem uruchomienia kursu jest zgłoszenie się i dokonanie opłaty przez minimum 16 osób.

KONTAKT
Jeśli zainteresowała Cię oferta kursu zapraszamy do kontaktu z działem promocji i rekrutacji:

 

Cofnij

Studia w jeden rok

Zamów informator o studiach podyplomowych.

 

Twoje imię i nazwisko

Twój adres e-mail

WSZ na Facebooku