Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Sprawdź ofertę
Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Sprawdź ofertę

KOSMETOLOG - zawód z przyszłością!

Wyzsza Szkola Zarzadzania

INFORMATYKA

Sprawdź ofertę

» grafika komputerowa

» inżynieria systemów informacyjnych

» technologie mobilne

» sieci komputerowe i systemy rozproszone

Wyzsza Szkola Zarzadzania

ZARZĄDZANIE

Sprawdź ofertę

» finanse w zarządzaniu

» psychologia w zarządzaniu

» zarządzanie przedsiębiorstwem

» zarządzanie zasobami ludzkimi

» doradztwo biznesowe NOWOŚĆ

Wyzsza Szkola Zarzadzania

ADMINISTRACJA

Sprawdź ofertę

» administracja publiczna

» bezpieczeństwo publiczne

» celnictwo

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

KURS BUDOWANIE MARKI OSOBISTEJ

Wydział Informatyki i Zarządzania Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku serdecznie zaprasza na kurs BUDOWANIE MARKI OSOBISTEJ.

 

PROGRAM KURSU

  • Moje talenty i mocne strony – praca na własnych zasobach
  • Co wpływa na moją markę osobistą? Jakie są jej elementy?
  • Marka osobista a wizerunek
  • Kreatywne definiowanie siebie
  • Praca nad indywidualnymi celami
  • Określenie swojego stylu współpracy z innymi
  • Określenie swojej roli w grupie
  • W jaki sposób komunikuję się z innymi i co mogę poprawić?

CENA KURSU
450 zł

CZAS TRWANIA KURSU
16 godzin (1 h=45 minut)

TERMIN KURSU
październik 2018 r.

PROWADZĄCY
Magdalena Binkiewicz

MIEJSCE KURSU
Siedziba Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku

UKOŃCZENIE KURSU
Warunkiem ukończenia kursu jest obecność i czynne uczestnictwo w zajęciach.
Ukończenie kursu POTWIERDZAMY WYDANIEM CERTYFIKATU!

REKRUTACJA
odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń.
Za zgłoszenie uznajemy złożenie/przesłanie wymaganych dokumentów oraz dokonanie opłaty za kurs.

Wymagane dokumenty:
1. wypełnione podanie (druk dostępny w dziale promocji i rekrutacji oraz na stronie)
2. kserokopia dowodu osobistego (dowód do wglądu przed rozpoczęciem kursu)
3. potwierdzenie wpłaty za kurs
Dokumenty należy składać w dziale promocji i rekrutacji p.101 lub przysłać jako skan na adres rekrutacja@wsz.pl

Warunkiem uruchomienia kursu jest zgłoszenie się i dokonanie opłaty przez minimum 10 osób.

OPŁATĘ ZA KURS
należy dokonać przelewem na konto uczelni.

KONTAKT
Jeśli zainteresowała Cię oferta szkolenia zapraszamy do kontaktu z działem promocji i rekrutacji:

 

ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ!
LICZBA UCZESTNIKÓW OGRANICZONA!

 

 

Cofnij

WSZ na Facebooku