Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Sprawdź ofertę
Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Sprawdź ofertę

KOSMETOLOG - zawód z przyszłością!

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

AUTOPREZENTACJA I ELEMENTY WYSTĄPIEŃ PUBLICZNYCH

Wydział Informatyki i Zarządzania Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku serdecznie zaprasza na kurs AUTOPREZENTACJA I ELEMENTY WYSTĄPIEŃ PUBLICZNYCH.

PROGRAM KURSU

  • Kim jestem? Jakie są moje wartości? Jakie są moje mocne strony? Co ważnego chcę przekazać innym? Czyli poznaj samego siebie zanim wystąpisz przed innymi
  • Zasady komunikacji i ich zastosowanie podczas prezentacji
  • Wykorzystanie komunikacji niewerbalnej – co wzmacnia, a co osłabia mój przekaz?
  • Przygotowanie prezentacji – od czego zacząć, jak przygotować strukturę i na co zwrócić uwagę
  • Najczęstsze błędy podczas wystąpień
  • Czynniki sukcesu, czyli co wpływa na powodzenie wystąpienia
  • Sytuacje trudne podczas wystąpień publicznych – jak postępować z określonymi typami słuchaczy, przeciwdziałać zagrożeniom i ryzykom podczas wystąpienia

CENA KURSU
450 zł

CZAS TRWANIA KURSU
16 godzin (1 h=45 minut)

TERMIN KURSU
Planowany termin rozpoczęcia kursu podamy wkrótce.

PROWADZĄCY
Magdalena Binkiewicz

MIEJSCE KURSU
Siedziba Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku

UKOŃCZENIE KURSU
Warunkiem ukończenia kursu jest obecność i czynne uczestnictwo w zajęciach.
Ukończenie kursu POTWIERDZAMY WYDANIEM CERTYFIKATU!

 

REKRUTACJA
odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń.
Za zgłoszenie uznajemy złożenie/przesłanie wymaganych dokumentów oraz dokonanie opłaty za kurs.

Wymagane dokumenty:
1. wypełnione podanie (druk dostępny w dziale promocji i rekrutacji oraz na stronie)
2. kserokopia dowodu osobistego (dowód do wglądu przed rozpoczęciem kursu)
3. potwierdzenie wpłaty za kurs
Dokumenty należy składać w dziale promocji i rekrutacji p.101 lub przysłać jako skan na adres rekrutacja@wsz.pl.

Warunkiem uruchomienia kursu jest zgłoszenie się i dokonanie opłaty przez minimum 10 osób.

OPŁATĘ ZA KURS
należy dokonać przelewem na konto uczelni.

KONTAKT
Jeśli zainteresowała Cię oferta szkolenia zapraszamy do kontaktu z działem promocji i rekrutacji:

 

ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ!
LICZBA UCZESTNIKÓW OGRANICZONA!

 

Cofnij

WSZ na Facebooku