Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Sprawdź ofertę
Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Sprawdź ofertę

KOSMETOLOG - zawód z przyszłością!

Wyzsza Szkola Zarzadzania

INFORMATYKA

Sprawdź ofertę

» grafika komputerowa

» inżynieria systemów informacyjnych

» technologie mobilne

» sieci komputerowe i systemy rozproszone

Wyzsza Szkola Zarzadzania

ZARZĄDZANIE

Sprawdź ofertę

» finanse w zarządzaniu

» psychologia w zarządzaniu

» zarządzanie przedsiębiorstwem

» zarządzanie zasobami ludzkimi

» doradztwo biznesowe NOWOŚĆ

Wyzsza Szkola Zarzadzania

ADMINISTRACJA

Sprawdź ofertę

» administracja publiczna

» bezpieczeństwo publiczne

» celnictwo

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

KURSY I SZKOLENIA

Skorzystaj z wiedzy, umiejętności i doświadczenia naszych ekspertów.
Zdobądź nowe kwalifikacje, aby stać się konkurencyjnym na rynku pracy.
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą atrakcyjną ofertą kursów i szkoleń!

 

Szkolenia z zakresu badań klinicznych:

Dobra praktyka kliniczna (ICH GCP) dla badaczy i zespołów badawczych

Monitorowane badań klinicznych – kurs dla monitorów oraz kandydatów na monitorów badań klinicznych

Audyty i inspekcje w badaniach klinicznych

 

Szkolenia z zakresu systemów jakości:

Dobra praktyka laboratoryjna (GLP) w teorii i praktyce. Podstawy prawne, wymagania i wdrożenia systemu w jednostce badawczej

Dobra praktyka laboratoryjna (GLP)w teorii i praktyce. Odpowiedzialność kierownika badania i personelu badawczego

Dobra praktyka laboratoryjna (GLP) w teorii i praktyce. Odpowiedzialność personelu jednostki zapewnienia jakości

System zarządzania jakością w laboratorium wg normy PN-EN ISO/IEC 17025 z uwzględnieniem nowelizacji 2017

GMP- zasady wytwarzania w branży kosmetycznej

 

Szkolenia z zakresu biologii molekularnej:

Klonowanie molekularne – nowoczesne techniki biologii molekularnej

Oczyszczanie białek – techniki umożliwiające szybką izolację białek

Identyfikacja mikroorganizmów – wymagania prawne, oznaczenia oraz interpretacja wyników

Zasady prowadzenia hodowli komórek eukariotycznych oraz ich zastosowania jako model badawczy

Podstawy mikrobiologii – praca w warunkach sterylnych, hodowla mikroorganizmów

Immunodetekcja białek

 

Szkolenia dla gabinetów kosmetycznych i lekarskich:

Procedury w gabinecie kosmetycznym i lekarskim

Zagrożenia mikrobiologiczne w gabinetach lekarskich oraz kosmetologicznych

Sterylizacja narzędzi w gabinecie kosmetologicznym oraz lekarskim

Sterylizacja narzędzi w gabinecie stomatologicznym 

 

 

kurs_mk1s kurs_mk2s baner psychodietetyka JPEG 200x200kurs_wizaz kurs_pizr

                


Jeśli zainteresowała Cię nasza oferta kursów i szkoleń zapraszamy do kontaktu z działem promocji i rekrutacji:

Jesteśmy otwarci na Wasze propozycje!
Napiszcie, jakim kursem lub szkoleniem jesteście zainteresowani. Swoją propozycję wyślijcie na adres: rekrutacja@wsz.pl wpisując w tytule wiadomości KURS lub SZKOLENIE.


na_fb_3_4

Cofnij

WSZ na Facebooku