Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Sprawdź ofertę
Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Sprawdź ofertę

KOSMETOLOG - zawód z przyszłością!

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

20% RABATU NA CZESNE NA STUDIA PODYPLOMOWE

20taniej

Rabat zostaje przyznany na całe czesne, czyli dwa semestry studiów podyplomowych.
Warunkiem otrzymania rabatu jest złożenie dyplomu ukończenia studiów I stopnia lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku wraz z dokumentami rekrutacyjnymi oraz opłacenie czesnego zgodnie z Zarządzeniem Kanclerza w sprawie wysokości i trybu wnoszenia opłat za studia podyplomowe.

Sprawdź naszą ofertę i ile zaoszczędzisz:
KOSMETOLOGIA BIOESTETYCZNA RABAT 1 200 zł
EKODIETETYKA RABAT 880 zł
DIETETYKA RABAT 720 zł
POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH RABAT 640 zł
ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM W ORGANIZACJI RABAT 680 zł
ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ RABAT 500 zł

Potrzebujesz dodatkowych informacji?
przyjdź do nas: p.101
zadzwoń: tel.: 58 769 08 02, 769 08 03
napisz e-maila: rekrutacja@wsz.pl

Cofnij

WSZ na Facebooku