Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Sprawdź ofertę
Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Sprawdź ofertę

KOSMETOLOG - zawód z przyszłością!

Wyzsza Szkola Zarzadzania

INFORMATYKA

Sprawdź ofertę

» grafika komputerowa

» inżynieria systemów informacyjnych

» technologie mobilne

» sieci komputerowe i systemy rozproszone

Wyzsza Szkola Zarzadzania

ZARZĄDZANIE

Sprawdź ofertę

» finanse w zarządzaniu

» psychologia w zarządzaniu

» zarządzanie przedsiębiorstwem

» zarządzanie zasobami ludzkimi

» doradztwo biznesowe NOWOŚĆ

Wyzsza Szkola Zarzadzania

ADMINISTRACJA

Sprawdź ofertę

» administracja publiczna

» bezpieczeństwo publiczne

» celnictwo

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

20% RABATU NA CZESNE NA STUDIA PODYPLOMOWE

20taniej

Rabat zostaje przyznany na całe czesne, czyli dwa semestry studiów podyplomowych.
Warunkiem otrzymania rabatu jest złożenie dyplomu ukończenia studiów I stopnia lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Zarządzania w Gdańsku wraz z dokumentami rekrutacyjnymi oraz opłacenie czesnego zgodnie z Zarządzeniem Kanclerza w sprawie wysokości i trybu wnoszenia opłat za studia podyplomowe.

Sprawdź naszą ofertę i ile zaoszczędzisz:
KOSMETOLOGIA BIOESTETYCZNA RABAT 1 200 zł
NOWOCZESNE METODY FIZJOTERAPII RABAT 1 200 zł
COACHING ZDROWIA RABAT 1 000 zł
DIETETYKA RABAT 720 zł
ZARZĄDZANIE PROJEKTEM EUROPEJSKIM RABAT 680 zł
ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI RABAT 680 zł
GRAFIKA KOMPUTEROWA RABAT 680 zł
ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ RABAT 500 zł

Potrzebujesz dodatkowych informacji?
przyjdź do nas: p.101
zadzwoń: tel.: 58 769 08 02, 769 08 03
napisz e-maila: rekrutacja@wsz.pl

Cofnij

Studia w jeden rok

Zamów informator o studiach podyplomowych.

 

Twoje imię i nazwisko

Twój adres e-mail

WSZ na Facebooku