Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Sprawdź ofertę
Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Sprawdź ofertę

KOSMETOLOG - zawód z przyszłością!

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

10% RABATU NA CZESNE NA STUDIA PODYPLOMOWE

Rabat zostaje przyznany na całe czesne, czyli dwa semestry studiów podyplomowych.
Warunkiem otrzymania rabatu jest złożenie dyplomu ukończenia studiów I stopnia, II stopnia, jednolitych magisterskich lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku wraz z dokumentami rekrutacyjnymi oraz opłacenie czesnego zgodnie z Zarządzeniem Kanclerza w sprawie wysokości i trybu wnoszenia opłat za studia podyplomowe.

Sprawdź naszą ofertę i ile zaoszczędzisz:
KOSMETOLOGIA BIOESTETYCZNA RABAT 600 zł
EKODIETETYKA RABAT 440 zł / 620 zł (II semestry/III semestry)
DIETETYKA RABAT 360 zł
PODOLOGIA RABAT 640 zł
TRYCHOLOGIA KOSMETOLOGICZNA RABAT 720 zł
PRAWO MEDYCZNE z elementami prawa kosmetycznego i farmaceutycznego – RABAT 970 zł

Potrzebujesz dodatkowych informacji?
przyjdź do nas: p.101
zadzwoń: tel.: 58 769 08 02, 769 08 03, 769 08 04
napisz e-maila: rekrutacja@wsz.pl

Cofnij

WSZ na Facebooku