Obniż swoje czesne! - Wyższa Szkoła Zarządzania w Gdańsku
Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Sprawdź ofertę
Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Sprawdź ofertę

KOSMETOLOG - zawód z przyszłością!

Wyzsza Szkola Zarzadzania

INFORMATYKA

Sprawdź ofertę

» grafika komputerowa

» inżynieria systemów informacyjnych

» technologie mobilne

» sieci komputerowe i systemy rozproszone

Wyzsza Szkola Zarzadzania

ZARZĄDZANIE

Sprawdź ofertę

» finanse w zarządzaniu

» psychologia w zarządzaniu

» zarządzanie przedsiębiorstwem

» zarządzanie zasobami ludzkimi

» doradztwo biznesowe NOWOŚĆ

Wyzsza Szkola Zarzadzania

ADMINISTRACJA

Sprawdź ofertę

» administracja publiczna

» bezpieczeństwo publiczne

» celnictwo

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Obniż swoje czesne!

Od 1 czerwca możecie skorzystać z SUPERPROMOCJI obniżającej czesne!

Promocja OBNIŻ SWOJE CZESNE – POLEĆ SWOJĄ UCZELNIĘ

Promocja skierowana do STUDENTÓW Wyższej Szkoły Zarządzania – polecając kandydata na studia (po spełnieniu warunków zawartych w załączonym poniżej regulaminie) otrzymujesz 200 zł zniżki w czesnym w sem. zimowym 2018/2019.
Aby otrzymać zniżkę kandydat na studia musi dostarczyć wraz z dokumentami rekrutacyjnymi podpisany przez studenta regulamin promocji.

Promocja STUDIUJ ZE ZNAJOMYMI

Promocja skierowana do KANDYDATÓW na studia w Wyższej Szkole Zarządzania w Gdańsku  – polecając znajomego jako kandydata na studia (po spełnieniu warunków zawartych w załączonym poniżej regulaminie) otrzymujesz zniżkę na czesne w II semestrze nauki – sem. letni r. akad. 2018/2019.

Aby otrzymać zniżkę polecany kandydat na studia musi dostarczyć wraz z dokumentami rekrutacyjnymi podpisany przez kandydata, który złożył już u nas dokumenty.

Regulamin promocji OBNIŻ CZESNE – POLEĆ SWOJĄ UCZELNIĘ

Regulamin promocji OBNIŻ CZESNE – STUDIA ZE ZNAJOMYMI

 

 

 

Cofnij

WSZ na Facebooku