Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Sprawdź ofertę
Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Sprawdź ofertę

KOSMETOLOG - zawód z przyszłością!

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

XI Targi Edukacyjne Wyższych Uczelni w Grudziądzu

W dniu 1 kwietnia 2015 r. uczestniczyliśmy w XI Targach Edukacyjnych Wyższych Uczelni w Grudziądzu. Organizatorem targów był Zespół Szkół Ekonomicznych przy u. Konarskiego 39. Targi licznie odwiedziła młodzież z grudziądzkich szkół oraz okolic.

Cofnij

WSZ na Facebooku