Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Sprawdź ofertę
Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Sprawdź ofertę

KOSMETOLOG - zawód z przyszłością!

Wyzsza Szkola Zarzadzania

INFORMATYKA

Sprawdź ofertę

» grafika komputerowa

» inżynieria systemów informacyjnych

» technologie mobilne

» sieci komputerowe i systemy rozproszone

Wyzsza Szkola Zarzadzania

ZARZĄDZANIE

Sprawdź ofertę

» finanse w zarządzaniu

» psychologia w zarządzaniu

» zarządzanie przedsiębiorstwem

» zarządzanie zasobami ludzkimi

» doradztwo biznesowe NOWOŚĆ

Wyzsza Szkola Zarzadzania

ADMINISTRACJA

Sprawdź ofertę

» administracja publiczna

» bezpieczeństwo publiczne

» celnictwo

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

XI Powiatowe Targi Edukacyjne „Akademus” w Chojnicach, 15 kwietnia 2015 r.

W dniu 15 kwietnia wzięliśmy udział w XI edycji Powiatowych Targach Edukacyjnych „Akademus” w Chojnicach. Targi były zorganizowane pod egidą Starostwa Powiatowego w Chojnicach. Współorganizatorami były Szkolne Ośrodki Kariery działające w Powiecie Chojnickim: „Młodziak” z Czerska i „Kreator” z Chojnic. Serdecznie dziękujemy młodzieży za odwiedzenie naszego stoiska.

 

 

Cofnij

WSZ na Facebooku