Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Sprawdź ofertę
Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Sprawdź ofertę

KOSMETOLOG - zawód z przyszłością!

Wyzsza Szkola Zarzadzania

INFORMATYKA

Sprawdź ofertę

» grafika komputerowa

» inżynieria systemów informacyjnych

» technologie mobilne

» sieci komputerowe i systemy rozproszone

Wyzsza Szkola Zarzadzania

ZARZĄDZANIE

Sprawdź ofertę

» finanse w zarządzaniu

» psychologia w zarządzaniu

» zarządzanie przedsiębiorstwem

» zarządzanie zasobami ludzkimi

» doradztwo biznesowe NOWOŚĆ

Wyzsza Szkola Zarzadzania

ADMINISTRACJA

Sprawdź ofertę

» administracja publiczna

» bezpieczeństwo publiczne

» celnictwo

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

X TARGI EDUKACYJNE WYŻSZYCH UCZELNI W GRUDZIĄDZU 15 kwietnia 2014 r.

W dniu 15 kwietnia 2014 r. już po raz dziesiąty zorganizowano targi edukacyjne wyższych uczelni w Grudziądzu. Jak co roku mieliśmy okazję prezentować naszą ofertę kształcenia w Zespole Szkół Ekonomicznych przed tłumnie zgromadzoną młodzieżą ze szkół ponadgimnazjalnych z Grudziądza i okolic.
Mamy nadzieję, że informacje pozyskane na naszym stoisku pomogły podjąć decyzję o wyborze kierunku studiów wszystkim „niezdecydowanym”.
Serdecznie dziękujemy za odwiedzenie naszego stoiska, a organizatorom za coroczną kontynuację udanego wydarzenia.

Cofnij

WSZ na Facebooku