Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Sprawdź ofertę
Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Sprawdź ofertę

KOSMETOLOG - zawód z przyszłością!

Wyzsza Szkola Zarzadzania

INFORMATYKA

Sprawdź ofertę

» grafika komputerowa

» inżynieria systemów informacyjnych

» technologie mobilne

» sieci komputerowe i systemy rozproszone

Wyzsza Szkola Zarzadzania

ZARZĄDZANIE

Sprawdź ofertę

» finanse w zarządzaniu

» psychologia w zarządzaniu

» zarządzanie przedsiębiorstwem

» zarządzanie zasobami ludzkimi

» doradztwo biznesowe NOWOŚĆ

Wyzsza Szkola Zarzadzania

ADMINISTRACJA

Sprawdź ofertę

» administracja publiczna

» bezpieczeństwo publiczne

» celnictwo

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

VIII Targi Edukacyjne Wyższych Uczelni w Grudziądzu, 3 kwietnia 2012 r.

Na zaproszenie Pani dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych Grażyny Leśniewskiej w dniu 3 kwietnia 2012 r. wzięliśmy udział w VIII Targach Edukacyjnych Wyższych Uczelni w Grudziądzu. Stoisko naszej uczelni było zlokalizowane na sali gimnastycznej. Licznie odwiedzający nasze stoisko maturzyści oraz uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z powiatu grudziądzkiego zadawali pytania o ofertę kształcenia o zasady rekrutacji na studia.

Cofnij

WSZ na Facebooku