Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Sprawdź ofertę
Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Sprawdź ofertę

KOSMETOLOG - zawód z przyszłością!

Wyzsza Szkola Zarzadzania

INFORMATYKA

Sprawdź ofertę

» grafika komputerowa

» inżynieria systemów informacyjnych

» technologie mobilne

» sieci komputerowe i systemy rozproszone

Wyzsza Szkola Zarzadzania

ZARZĄDZANIE

Sprawdź ofertę

» finanse w zarządzaniu

» psychologia w zarządzaniu

» zarządzanie przedsiębiorstwem

» zarządzanie zasobami ludzkimi

» doradztwo biznesowe NOWOŚĆ

Wyzsza Szkola Zarzadzania

ADMINISTRACJA

Sprawdź ofertę

» administracja publiczna

» bezpieczeństwo publiczne

» celnictwo

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

VIII Targi Edukacyjne „Przyszłość 2014″ w Bytowie 28 marca 2014 r.

Kolejne targi edukacyjne w tym roku już za nami. Tym razem mogliśmy zaprezentować naszą atrakcyjną ofertę kierunków studiów w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Bytowie.
Na targi przybyła młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych powiatu bytowskiego. Maturzyści zainteresowani podjęciem dalszego kształcenia chętnie odwiedzali nasze stoisko.
Serdecznie dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą i odwiedzenie naszego stoiska.

Cofnij

WSZ na Facebooku