Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Sprawdź ofertę
Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Sprawdź ofertę

KOSMETOLOG - zawód z przyszłością!

Wyzsza Szkola Zarzadzania

INFORMATYKA

Sprawdź ofertę

» grafika komputerowa

» inżynieria systemów informacyjnych

» technologie mobilne

» sieci komputerowe i systemy rozproszone

Wyzsza Szkola Zarzadzania

ZARZĄDZANIE

Sprawdź ofertę

» finanse w zarządzaniu

» psychologia w zarządzaniu

» zarządzanie przedsiębiorstwem

» zarządzanie zasobami ludzkimi

» doradztwo biznesowe NOWOŚĆ

Wyzsza Szkola Zarzadzania

ADMINISTRACJA

Sprawdź ofertę

» administracja publiczna

» bezpieczeństwo publiczne

» celnictwo

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

VII Powiatowe Targi „Nauka-Praca-Kariera” w Kartuzach 16 lutego 2012 r.

W dniu 16 lutego 2012 r. prezentowaliśmy ofertę kształcenia na VII Powiatowych Targach „Nauka-Praca-Kariera”, które odbyły się w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kartuzach. Zarówno maturzyści, jak i uczniowie młodszych klas z powiatu kartuskiego mieli doskonałą okazję, aby uzyskać informacje o warunkach studiowania w Wyższej Szkole Zarządzania w Gdańsku.
Wszystkim odwiedzającym nasze stoisko dziękujemy za przybycie, a organizatorom za zaproszenie i miłą atmosferę.

Cofnij

WSZ na Facebooku