Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Sprawdź ofertę
Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Sprawdź ofertę

KOSMETOLOG - zawód z przyszłością!

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

TARGI PRACY, lepsze przygotowanie absolwentów do wejścia na rynek pracy

Wyższa Szkoła Zarządzania w Gdańsku w ramach realizacji projektu pt. „Rozwój potencjału dydaktycznego Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku” zorganizowała dla absolwentów naszej uczelni TARGI PRACY I KONSULTACJE Z PSYCHOLOGIEM, których celem było lepsze przygotowanie absolwentów do wejścia na rynek pracy w kraju i za granicą.

UDZIAŁ W TARGACH PRACY I KONSULTACJACH Z PSYCHOLOGIEM DLA ABSOLWENTÓW BYŁY BEZPŁATNE!

Dla absolwentów WSZ była to doskonała okazja do podniesienia poziomu wiedzy o rynku pracy i możliwościach ukierunkowania indywidualnej kariery zawodowej.

TARGI PRACY dały absolwentom możliwość zapoznania się z procesem rekrutacyjnym oraz wymaganiami różnorodnych pracodawców.

W trakcie TARGÓW PRACY odbywały się bezpłatne konsultacje z psychologiem, podczas których absolwenci mogli zbadać swoje indywidualne predyspozycje zawodowe oraz profil osobowości w oparciu o testy psychologiczne.

Wszystkim absolwentom życzymy samych sukcesów na drodze rozwoju zawodowego!

Szczegóły projektu w ramach POKL

Cofnij

WSZ na Facebooku