Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Sprawdź ofertę
Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Sprawdź ofertę

KOSMETOLOG - zawód z przyszłością!

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania
Praktycznie dla zdrowia - rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku.

Praktycznie dla zdrowia - rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Targi Ofert Edukacyjnych w Gdyni 6 września 2013 r.

W dniu 6 września 2013 r. wzięliśmy udział w Targach Ofert Edukacyjnych na zaproszenie Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni oraz Fundacji Gospodarczej.
Targi były skierowanie do osób uczących się, studentów, absolwentów oraz osób poszukujących pracy.
Targi odbyły się w ramach projektu LABORATORIUM EDUKACJI do którego przystąpiła nasza uczelnia.

Cofnij

WSZ na Facebooku