Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Sprawdź ofertę
Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Sprawdź ofertę

KOSMETOLOG - zawód z przyszłością!

Wyzsza Szkola Zarzadzania

INFORMATYKA

Sprawdź ofertę

» grafika komputerowa

» inżynieria systemów informacyjnych

» technologie mobilne

» sieci komputerowe i systemy rozproszone

Wyzsza Szkola Zarzadzania

ZARZĄDZANIE

Sprawdź ofertę

» finanse w zarządzaniu

» psychologia w zarządzaniu

» zarządzanie przedsiębiorstwem

» zarządzanie zasobami ludzkimi

» doradztwo biznesowe NOWOŚĆ

Wyzsza Szkola Zarzadzania

ADMINISTRACJA

Sprawdź ofertę

» administracja publiczna

» bezpieczeństwo publiczne

» celnictwo

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Targi Edukacji i Pracy “Młodzi na rynku pracy” w Pelplinie 4 kwietnia 2013 r.

W dniu 4 kwietnia 2013 r. na zaproszenie Młodzieżowego Centrum Kariery wzięliśmy udział w Targach Edukacji i Pracy “Młodzi na rynku pracy” w Pelplinie.
Targi odbyły się w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury przy ul. Kościuszki 2A.
Ideą przewodnią targów była promocja najlepszych szkół i ich oferty edukacyjnej oraz najbardziej przedsiębiorczych firm tworzących miejsca zatrudnienia i udzielanie kompleksowej pomocy w znalezieniu najlepszych pracowników. Targi były także doskonałą okazją do nawiązania bezpośredniego kontaktu z uczniami i absolwentami szkół z Pelplina i okolic.

Cofnij

Studia w jeden rok

Zamów informator o studiach podyplomowych.

 

Twoje imię i nazwisko

Twój adres e-mail

WSZ na Facebooku