Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Sprawdź ofertę
Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Sprawdź ofertę

KOSMETOLOG - zawód z przyszłością!

Wyzsza Szkola Zarzadzania

INFORMATYKA

Sprawdź ofertę

» grafika komputerowa

» inżynieria systemów informacyjnych

» technologie mobilne

» sieci komputerowe i systemy rozproszone

Wyzsza Szkola Zarzadzania

ZARZĄDZANIE

Sprawdź ofertę

» finanse w zarządzaniu

» psychologia w zarządzaniu

» zarządzanie przedsiębiorstwem

» zarządzanie zasobami ludzkimi

» doradztwo biznesowe NOWOŚĆ

Wyzsza Szkola Zarzadzania

ADMINISTRACJA

Sprawdź ofertę

» administracja publiczna

» bezpieczeństwo publiczne

» celnictwo

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Targi Akademia 2007 19 – 21 marca 2007 r.

W dniach 19 – 21 marca 2007 r. odbyły się Targi Akademia 2007, których organizatorem był Uniwersytet Gdański. Nasza uczelnia już po raz ósmy wzięła udział w tym ważnym wydarzeniu dla środowiska akademickiego, maturzystów oraz społeczności Trójmiasta. Można nas było znaleźć przy stoisku nr 19. Podczas targów kandydaci na studia mogli poznać i porównać oferty edukacyjne szkół wyższych.

Cofnij

WSZ na Facebooku