Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Sprawdź ofertę
Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Sprawdź ofertę

KOSMETOLOG - zawód z przyszłością!

Wyzsza Szkola Zarzadzania

INFORMATYKA

Sprawdź ofertę

» grafika komputerowa

» inżynieria systemów informacyjnych

» technologie mobilne

» sieci komputerowe i systemy rozproszone

Wyzsza Szkola Zarzadzania

ZARZĄDZANIE

Sprawdź ofertę

» finanse w zarządzaniu

» psychologia w zarządzaniu

» zarządzanie przedsiębiorstwem

» zarządzanie zasobami ludzkimi

» doradztwo biznesowe NOWOŚĆ

Wyzsza Szkola Zarzadzania

ADMINISTRACJA

Sprawdź ofertę

» administracja publiczna

» bezpieczeństwo publiczne

» celnictwo

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Targi Akademia 2003 19-21 marca 2003 r.

Targi AKADEMIA już na trwałe wpisane zostały w kalendarz imprez pomorskiego środowiska akademickiego, społeczności Trójmiasta i maturzystów Polski północnej. Już kolejny raz mury uniwersytetu wypełnia wielotysięczna rzesza młodzieży, poszukująca informacji ułatwiających podjęcie decyzji o jej przyszłości i kierunku dalszego rozwoju, a w konsekwencji drogi życiowej. Targi AKADEMIA to miejsce, gdzie kandydaci na studia mogą poznać i porównać oferty edukacyjne kilkudziesięciu szkół wyższych, państwowych i prywatnych. Nasza uczelnia – Wyższa Szkoła Zarządzania – wystawiała się na doskonale przygotowanym stoisku, za które otrzymała nagrodę, nagroda była przyznawana za wystrój stoiska oraz za udzielanie najbardziej wyczerpujących informacji dzisiejszym maturzystom i przyszłym studentom.

Cofnij

WSZ na Facebooku