Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Sprawdź ofertę
Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Sprawdź ofertę

KOSMETOLOG - zawód z przyszłością!

Wyzsza Szkola Zarzadzania

INFORMATYKA

Sprawdź ofertę

» grafika komputerowa

» inżynieria systemów informacyjnych

» technologie mobilne

» sieci komputerowe i systemy rozproszone

Wyzsza Szkola Zarzadzania

ZARZĄDZANIE

Sprawdź ofertę

» finanse w zarządzaniu

» psychologia w zarządzaniu

» zarządzanie przedsiębiorstwem

» zarządzanie zasobami ludzkimi

» doradztwo biznesowe NOWOŚĆ

Wyzsza Szkola Zarzadzania

ADMINISTRACJA

Sprawdź ofertę

» administracja publiczna

» bezpieczeństwo publiczne

» celnictwo

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

VI Targi Edukacyjne w Malborku

Organizatorem targów był Powiatowy Urząd Pracy w Malborku. Do skorzystania z bogatej oferty targów zaproszone zostało szerokie grono odbiorców, począwszy od uczniów szkół gimnazjalnych poprzez uczniów szkół ponadgimnazjalnych, ich tegorocznych absolwentów jak również wszystkich innych osób zainteresowanych podjęciem dalszego kształcenia i doskonalenia zawodowego.
Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które odwiedziły nasze stoisko podczas VI Targów edukacyjnych w Malborku.

 

Cofnij

WSZ na Facebooku