Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Sprawdź ofertę
Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Sprawdź ofertę

KOSMETOLOG - zawód z przyszłością!

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Salon Maturzystów Perspektywy 2007 19-20 września 2007 r.

W dniach 19-20 września 2007 r. nasza uczelnia wzięła udział w Gdańskim Salonie Maturzystów Perspektywy 2007, a 27 września 2007 r. w Kujawsko – Pomorskim Salonie Maturzystów. Odwiedzili nas uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, zwłaszcza klas maturalnych, stojący przed wyborem kierunku studiów i uczelni, pragnący uzyskać informacje o ofercie edukacyjnej i zasadach rekrutacji na rok akademicki 2008/2009. Przy naszym stoisku gościliśmy również nauczycieli oraz wychowawców klas maturalnych, dyrektorów szkół oraz doradców edukacyjnych i zawodowych.

 

Cofnij

WSZ na Facebooku