Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Sprawdź ofertę
Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Sprawdź ofertę

KOSMETOLOG - zawód z przyszłością!

Wyzsza Szkola Zarzadzania

INFORMATYKA

Sprawdź ofertę

» grafika komputerowa

» inżynieria systemów informacyjnych

» technologie mobilne

» sieci komputerowe i systemy rozproszone

Wyzsza Szkola Zarzadzania

ZARZĄDZANIE

Sprawdź ofertę

» finanse w zarządzaniu

» psychologia w zarządzaniu

» zarządzanie przedsiębiorstwem

» zarządzanie zasobami ludzkimi

» doradztwo biznesowe NOWOŚĆ

Wyzsza Szkola Zarzadzania

ADMINISTRACJA

Sprawdź ofertę

» administracja publiczna

» bezpieczeństwo publiczne

» celnictwo

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Międzynarodowe Pomorskie Metropolitalne Targi Pracy, Edukacji i Przedsiębiorczości w Gdańsku 17 kwietnia 2013 r.

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które odwiedziły nasze stoisko podczas II MIĘDZYNARODOWYCH POMORSKICH METROPOLITALNYCH TARGACH PRACY, EDUKACJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, które odbyły się 17 kwietnia 2013 r. w  MTG Amber Expo (Gdańsk-Letnica, ul. Żaglowa 11).
W 210 nowoczesnych boksach wystawienniczych, swoją ofertę przedstawili zarówno pracodawcy, jak i instytucje na co dzień zajmujące się wspieraniem inicjatyw biznesowych.

Cofnij

WSZ na Facebooku