Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Sprawdź ofertę
Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Sprawdź ofertę

KOSMETOLOG - zawód z przyszłością!

Wyzsza Szkola Zarzadzania

INFORMATYKA

Sprawdź ofertę

» grafika komputerowa

» inżynieria systemów informacyjnych

» technologie mobilne

» sieci komputerowe i systemy rozproszone

Wyzsza Szkola Zarzadzania

ZARZĄDZANIE

Sprawdź ofertę

» finanse w zarządzaniu

» psychologia w zarządzaniu

» zarządzanie przedsiębiorstwem

» zarządzanie zasobami ludzkimi

» doradztwo biznesowe NOWOŚĆ

Wyzsza Szkola Zarzadzania

ADMINISTRACJA

Sprawdź ofertę

» administracja publiczna

» bezpieczeństwo publiczne

» celnictwo

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Metropolitalne Międzynarodowe Targi Pracy, Edukacji i Przedsiębiorczości, 9 maja 2012 r.

Pierwsze w Polsce Metropolitalne Międzynarodowe Targi Pracy, Edukacji i Przedsiębiorczości odwiedziło w środę (9 maja 2012 r.) około 11 tys. osób. Na odwiedzających w nowym centrum konferencyjno-wystawiennicze AmberExpo czekało prawie 3 tys. ofert z Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego, ale i spoza granic Polski. Centrum wystawienniczo-kongresowe AmberExpo, mieści sie w bezpośrednim sąsiedztwie stadionu PGE Arena Gdańsk.
Wyższa Szkoła Zarządzania w Gdańsku promowała na targach Dział HR i Biuro Karier, które zajmują się promocją zawodową studentów i absolwentów naszej uczelni. Dużym zainteresowaniem odwiedzających targi cieszyła się także nowa oferta kierunków studiów podyplomowych.
Choć targi rozpoczynały się o godz. 10, już na 20 minut przed ich otwarciem przed drzwiami nowoczesnego obiektu w Letnicy czekało około 200 osób.

Cofnij

WSZ na Facebooku