Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Sprawdź ofertę
Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Sprawdź ofertę

KOSMETOLOG - zawód z przyszłością!

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania
Praktycznie dla zdrowia - rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku.

Praktycznie dla zdrowia - rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Kujawsko-Pomorski Salon Maturzystów 2008

W dniach 8-9 września 2008 roku odbył się zorganizowany na UMK w Toruniu Kujawsko – Pomorski Salon Maturzystów Perspektywy 2008. Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku wzięła w nich udział promując swoje usługi edukacyjne. Podczas targów zwiedzający mieli możliwość wysłuchania wykładów prowadzonych przez przedstawicieli Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Wydarzenie uświetniła wizyta Minister Edukacji Narodowej Pani Katarzyny Hall, Prezydenta Miasta Torunia Pana Michała Zaleskiego oraz JM Rektora UMK prof. Andrzeja Radzimińskiego. Targi cieszyły się dużym zainteresowaniem, już pierwszego dnia odwiedziło je ponad 5 tys. uczniów.

Cofnij

WSZ na Facebooku