Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Sprawdź ofertę
Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Sprawdź ofertę

KOSMETOLOG - zawód z przyszłością!

Wyzsza Szkola Zarzadzania

INFORMATYKA

Sprawdź ofertę

» grafika komputerowa

» inżynieria systemów informacyjnych

» technologie mobilne

» sieci komputerowe i systemy rozproszone

Wyzsza Szkola Zarzadzania

ZARZĄDZANIE

Sprawdź ofertę

» finanse w zarządzaniu

» psychologia w zarządzaniu

» zarządzanie przedsiębiorstwem

» zarządzanie zasobami ludzkimi

» doradztwo biznesowe NOWOŚĆ

Wyzsza Szkola Zarzadzania

ADMINISTRACJA

Sprawdź ofertę

» administracja publiczna

» bezpieczeństwo publiczne

» celnictwo

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Kujawsko-Pomorski Salon Maturzystów 2008

W dniach 8-9 września 2008 roku odbył się zorganizowany na UMK w Toruniu Kujawsko – Pomorski Salon Maturzystów Perspektywy 2008. Wyższa Szkoła Zarządzania w Gdańsku wzięła w nich udział promując swoje usługi edukacyjne. Podczas targów zwiedzający mieli możliwość wysłuchania wykładów prowadzonych przez przedstawicieli Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Wydarzenie uświetniła wizyta Minister Edukacji Narodowej Pani Katarzyny Hall, Prezydenta Miasta Torunia Pana Michała Zaleskiego oraz JM Rektora UMK prof. Andrzeja Radzimińskiego. Targi cieszyły się dużym zainteresowaniem, już pierwszego dnia odwiedziło je ponad 5 tys. uczniów.

Cofnij

WSZ na Facebooku