Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Sprawdź ofertę
Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Sprawdź ofertę

KOSMETOLOG - zawód z przyszłością!

Wyzsza Szkola Zarzadzania

INFORMATYKA

Sprawdź ofertę

» grafika komputerowa

» inżynieria systemów informacyjnych

» technologie mobilne

» sieci komputerowe i systemy rozproszone

Wyzsza Szkola Zarzadzania

ZARZĄDZANIE

Sprawdź ofertę

» finanse w zarządzaniu

» psychologia w zarządzaniu

» zarządzanie przedsiębiorstwem

» zarządzanie zasobami ludzkimi

» doradztwo biznesowe NOWOŚĆ

Wyzsza Szkola Zarzadzania

ADMINISTRACJA

Sprawdź ofertę

» administracja publiczna

» bezpieczeństwo publiczne

» celnictwo

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

IX Targi Edukacyjne w Grudziądzu 26 marca 2013 r.

W dniu 26 marca 2013 r. gościliśmy na obiektach Zespołu Szkól Ekonomicznych przy ul. Konarskiego 49 w Grudziądzu.
Dyrekcja szkoły zorganizowała już po raz dziewiąty Targi Edukacyjne Wyższych Uczelni, gdyż cieszą się one dużym zainteresowaniem młodzieży klas maturalnych szkół grudziądzkich i regionu.
Targi odwiedzili także wiceprezydent Grudziądza Przemysław Ślusarski i Andrzej Cherek, naczelnik Wydziału Edukacji.

Cofnij

WSZ na Facebooku