Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Sprawdź ofertę
Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Sprawdź ofertę

KOSMETOLOG - zawód z przyszłością!

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania
Praktycznie dla zdrowia - rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku.

Praktycznie dla zdrowia - rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

IX Targi Edukacyjne w Grudziądzu 26 marca 2013 r.

W dniu 26 marca 2013 r. gościliśmy na obiektach Zespołu Szkól Ekonomicznych przy ul. Konarskiego 49 w Grudziądzu.
Dyrekcja szkoły zorganizowała już po raz dziewiąty Targi Edukacyjne Wyższych Uczelni, gdyż cieszą się one dużym zainteresowaniem młodzieży klas maturalnych szkół grudziądzkich i regionu.
Targi odwiedzili także wiceprezydent Grudziądza Przemysław Ślusarski i Andrzej Cherek, naczelnik Wydziału Edukacji.

Cofnij

WSZ na Facebooku