Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Sprawdź ofertę
Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Sprawdź ofertę

KOSMETOLOG - zawód z przyszłością!

Wyzsza Szkola Zarzadzania

INFORMATYKA

Sprawdź ofertę

» grafika komputerowa

» inżynieria systemów informacyjnych

» technologie mobilne

» sieci komputerowe i systemy rozproszone

Wyzsza Szkola Zarzadzania

ZARZĄDZANIE

Sprawdź ofertę

» finanse w zarządzaniu

» psychologia w zarządzaniu

» zarządzanie przedsiębiorstwem

» zarządzanie zasobami ludzkimi

» doradztwo biznesowe NOWOŚĆ

Wyzsza Szkola Zarzadzania

ADMINISTRACJA

Sprawdź ofertę

» administracja publiczna

» bezpieczeństwo publiczne

» celnictwo

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

IX Powiatowe Targi Edukacyjne „Akademus” w Chojnicach, 6 marca 2013 r.

W dniu 6 marca 2013 r. zaprezentowaliśmy naszą ofertę kształcenia na IX Powiatowych Targach Edukacyjnych „Akademus”, które odbyły się w hali sportowej Centrum Park w Chojnicach.
Targi zostały zorganizowane pod egidą Starostwa Powiatowego w Chojnicach.
Podczas targów wystąpili doradcy zawodowi ze Szkolnych Ośrodków kariery Powiatu Chojnickiego, którzy przybliżyli młodzieży tematykę:

  • pomocy socjalnej dla studentów,
  • ogólnych zasad rekrutacji do szkół wyższych,
  • doradztwa w zakresie trafnego wyboru dalszego kształcenia.

Licznie zgromadzonej młodzieży szkół powiatu chojnickiego serdecznie dziękujemy za odwiedzenie naszego stoiska.

Cofnij

WSZ na Facebooku