Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Sprawdź ofertę
Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Sprawdź ofertę

KOSMETOLOG - zawód z przyszłością!

Wyzsza Szkola Zarzadzania

INFORMATYKA

Sprawdź ofertę

» grafika komputerowa

» inżynieria systemów informacyjnych

» technologie mobilne

» sieci komputerowe i systemy rozproszone

Wyzsza Szkola Zarzadzania

ZARZĄDZANIE

Sprawdź ofertę

» finanse w zarządzaniu

» psychologia w zarządzaniu

» zarządzanie przedsiębiorstwem

» zarządzanie zasobami ludzkimi

» doradztwo biznesowe NOWOŚĆ

Wyzsza Szkola Zarzadzania

ADMINISTRACJA

Sprawdź ofertę

» administracja publiczna

» bezpieczeństwo publiczne

» celnictwo

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

IV Targi Nauka – Praca – Kariera w Kartuzach 13 marca 2009 r.

13 marca 2009 r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kartuzach odbyły się IV Targi „Nauka – Praca – Kariera”. Targi były skierowane do uczniów wszystkich szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu kartuskiego. Nasza uczelnia, jak co roku, wzięła w nich udział przedstawiając cieszącą się ogromnym zainteresowaniem ofertę edukacyjną. Maturzystom mówimy – Do zobaczenia na studiach w Wyższej Szkole Zarządzania w Gdańsku!

Cofnij

WSZ na Facebooku