Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Sprawdź ofertę
Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Sprawdź ofertę

KOSMETOLOG - zawód z przyszłością!

Wyzsza Szkola Zarzadzania

INFORMATYKA

Sprawdź ofertę

» grafika komputerowa

» inżynieria systemów informacyjnych

» technologie mobilne

» sieci komputerowe i systemy rozproszone

Wyzsza Szkola Zarzadzania

ZARZĄDZANIE

Sprawdź ofertę

» finanse w zarządzaniu

» psychologia w zarządzaniu

» zarządzanie przedsiębiorstwem

» zarządzanie zasobami ludzkimi

» doradztwo biznesowe NOWOŚĆ

Wyzsza Szkola Zarzadzania

ADMINISTRACJA

Sprawdź ofertę

» administracja publiczna

» bezpieczeństwo publiczne

» celnictwo

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

IV Targi Edukacyjne w Malborku 12 marca 2013 r.

W dniu 12 marca 2013 r. na zaproszenie Powiatowego Urzędu Pracy w Malborku wzięliśmy udział w IV Targach Edukacyjnych w Malborku.
Na targi przybyła młodzież szkół ponadgimnazjalnych z Malborka, gmin powiatu malborskiego oraz powiatów ościennych.
Młodzież i wszystkie osoby zainteresowane podjęciem dalszego kształcenia chętnie odwiedzały nasze stoisko i zadawały pytania dotyczące oferowanych kierunków i rekrutacji na studia.
Na zakończenie targów otrzymaliśmy pisemne podziękowanie za udział w targach od Starosty Powiatu Malborskiego oraz Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Malborku.

Cofnij

WSZ na Facebooku