Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Sprawdź ofertę
Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Sprawdź ofertę

KOSMETOLOG - zawód z przyszłością!

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

III Powiatowe Targi Edukacyjne dla Maturzystów „AKADEMUS” w Chojnicach 6 lutego 2007 r.

Nasza uczelnia wzięła udział w kolejnych Powiatowych Targach Edukacyjnych dla Maturzystów „Akademus” (już trzecich), które odbyły się 6 lutego 2007 r. w Chojnickim Domu Kultury. Targi zostały zorganizowane pod patronatem Starostwa Powiatowego w Chojnicach. Głównym celem organizowania tego typu targów jest wyrównywanie szans edukacyjnych przez równy dostęp do informacji o możliwościach kształcenia po ukończeniu szkoły ponadgimnazjalnej dla młodzieży Powiatu Chojnickiego. Przedstawiciele Szkolnych Ośrodków Kariery udzielali maturzystom fachowych porad oraz badali ich predyspozycje zawodowe.

Cofnij

WSZ na Facebooku