Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Sprawdź ofertę
Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Sprawdź ofertę

KOSMETOLOG - zawód z przyszłością!

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania
Praktycznie dla zdrowia - rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku.

Praktycznie dla zdrowia - rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

II Targi Ofert Edukacyjnych w Gdyni 21 listopada 2013 r.

W dniu 21 listopada 2013 r. mieliśmy okazję ponownie zaprezentować naszą uczelnię podczas Targów Ofert Edukacyjnych realizowanych w ramach projektu LABORATORIUM edukacji.
Targi odbyły się w Morskim Instytucie Rybackim w Gdyni.
Wszystkim odwiedzającym nasze stoisko serdecznie dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą kształcenia.

Cofnij

WSZ na Facebooku