Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Sprawdź ofertę
Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Sprawdź ofertę

KOSMETOLOG - zawód z przyszłością!

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

II SŁUPSKIE TARGI EDUKACYJNE

W dniu 19 lutego 2015 r. uczestniczyliśmy II Słupskich Targach Edukacyjnych. Targi były zorganizowane przez Akademię Pomorską w Słupsku oraz Pomorską Agencję Rozwoju Regionalnego w Słupsku. Nowoczesną przestrzeń Słupskiego Inkubatora Technologicznego licznie wypełnili tegoroczni maturzyści, którzy stoją przed trudnym wyborem dalszej ścieżki kształcenia. Udział w imprezie wzięli udział nie tylko maturzyści nie tylko z Słupska, ale również z Miastka, Bytowa, Ustki, czy Sławna.
Podczas targów mieliśmy okazję wzmocnić pozytywny wizerunek. W czasie targów odbyły się atrakcyjne imprezy towarzyszące. Organizatorzy zapewnili profesjonalną obsługę.

Cofnij

WSZ na Facebooku