Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Sprawdź ofertę
Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Sprawdź ofertę

KOSMETOLOG - zawód z przyszłością!

Wyzsza Szkola Zarzadzania

INFORMATYKA

Sprawdź ofertę

» grafika komputerowa

» inżynieria systemów informacyjnych

» technologie mobilne

» sieci komputerowe i systemy rozproszone

Wyzsza Szkola Zarzadzania

ZARZĄDZANIE

Sprawdź ofertę

» finanse w zarządzaniu

» psychologia w zarządzaniu

» zarządzanie przedsiębiorstwem

» zarządzanie zasobami ludzkimi

» doradztwo biznesowe NOWOŚĆ

Wyzsza Szkola Zarzadzania

ADMINISTRACJA

Sprawdź ofertę

» administracja publiczna

» bezpieczeństwo publiczne

» celnictwo

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Giełda Szkół Wyższych i Językowych w Toruniu 15 września 2006 r.

Wyższa Szkoła Zarządzania w Gdańsku wzięła udział w Giełdzie Szkół Wyższych i Językowych, która odbyła się 15 września 2006 r. w Toruniu. Do udziału w giełdzie zaproszone zostały wszystkie typy szkół wyższych, uczelnie państwowe i niepaństwowe oraz szkoły językowe, wydawnictwa edukacyjne i językowe, organizacje, fundacje i stowarzyszenia oferujące studia, praktyki i staże zagraniczne. Giełda Szkół Wyższych i Językowych promuje uczelnie wyższe i jest miejscem bezpośredniego kontaktu ucznia – przyszłego studenta z uczelnią. Podczas targów odbyły się spotkania i warsztaty zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli. Adresatem targów są uczniowie, którzy w październiku rozpoczną naukę na studiach. Wrzesień i październik to dla nich miesiące poszukiwań i podejmowania decyzji. Wybór ten powinien być dokonany w oparciu o rzetelne informacje, albowiem od tego zależy przyszła edukacja młodych ludzi. W tej sytuacji możliwość spotkania z przedstawicielami szkół wyższych, poznania szczegółowej oferty jest dla nich bezcenna.

Cofnij

Studia w jeden rok

Zamów informator o studiach podyplomowych.

 

Twoje imię i nazwisko

Twój adres e-mail

WSZ na Facebooku