Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Sprawdź ofertę
Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Sprawdź ofertę

KOSMETOLOG - zawód z przyszłością!

Wyzsza Szkola Zarzadzania

INFORMATYKA

Sprawdź ofertę

» grafika komputerowa

» inżynieria systemów informacyjnych

» technologie mobilne

» sieci komputerowe i systemy rozproszone

Wyzsza Szkola Zarzadzania

ZARZĄDZANIE

Sprawdź ofertę

» finanse w zarządzaniu

» psychologia w zarządzaniu

» zarządzanie przedsiębiorstwem

» zarządzanie zasobami ludzkimi

» doradztwo biznesowe NOWOŚĆ

Wyzsza Szkola Zarzadzania

ADMINISTRACJA

Sprawdź ofertę

» administracja publiczna

» bezpieczeństwo publiczne

» celnictwo

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Gdański Salon Maturzystów Perspektywy 2013

W dniach 26-27 września 2013 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego odbył się Gdański Salon Maturzystów Perspektywy 2013. Na naszym stoisku maturzyści, mieli okazję zaczerpnąć informacji na temat naszej atrakcyjnej oferty kształcenia oraz porozmawiać z naszymi studentkami.
Wszystkim maturzystą życzymy wytrwałości w przygotowaniach do egzaminu maturalnego.
Serdecznie dziękujemy za odwiedzenie naszego stoiska i zapraszamy na studia w Wyższej Szkole Zarządzania w Gdańsku.

Cofnij

WSZ na Facebooku