Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Sprawdź ofertę
Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Sprawdź ofertę

KOSMETOLOG - zawód z przyszłością!

Wyzsza Szkola Zarzadzania

INFORMATYKA

Sprawdź ofertę

» grafika komputerowa

» inżynieria systemów informacyjnych

» technologie mobilne

» sieci komputerowe i systemy rozproszone

Wyzsza Szkola Zarzadzania

ZARZĄDZANIE

Sprawdź ofertę

» finanse w zarządzaniu

» psychologia w zarządzaniu

» zarządzanie przedsiębiorstwem

» zarządzanie zasobami ludzkimi

» doradztwo biznesowe NOWOŚĆ

Wyzsza Szkola Zarzadzania

ADMINISTRACJA

Sprawdź ofertę

» administracja publiczna

» bezpieczeństwo publiczne

» celnictwo

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Gdański Salon Maturzystów Perspektywy 2008 19-20 września 2008 r.

Podobnie jak rok temu Wyższa Szkoła Zarządzania w Gdańsku wzięła udział w Gdańskim Salonie Maturzystów Perspektywy 2008, który odbył się na terenie Uniwersytetu Gdańskiego, w dniach 19-20 września 2008 r. W skład Komitetu Honorowego Gdańskiego Salonu Maturzystów, któremu przewodniczył Przewodniczący Rady Rektorów Województwa Pomorskiego, Rektor Uniwersytetu Gdańskiego prof. dr hab. Andrzej Ceynowa, weszli: Wojewoda Pomorski Roman Zaborowski, Marszałek Województwa Pomorskiego Jan Kozłowski, Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz, Pomorski Kurator Oświaty Zdzisław Szudrowicz oraz Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku Irena Łaguna.
Nasze stoisko odwiedzili uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, zwłaszcza klas maturalnych, stojący przed wyborem uczelni i kierunku studiów, pragnący uzyskać informacje o ofercie edukacyjnej i zasadach rekrutacji na rok akademicki 2009/2010. Przy naszym stoisku gościliśmy również nauczycieli oraz wychowawców klas maturalnych, dyrektorów szkół oraz doradców edukacyjnych i zawodowych.

Cofnij

WSZ na Facebooku