System Zarządzania Jakością - Wyższa Szkoła Zarządzania w Gdańsku
Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Sprawdź ofertę
Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Sprawdź ofertę

KOSMETOLOG - zawód z przyszłością!

Wyzsza Szkola Zarzadzania

INFORMATYKA

Sprawdź ofertę

» grafika komputerowa

» inżynieria systemów informacyjnych

» technologie mobilne

» sieci komputerowe i systemy rozproszone

Wyzsza Szkola Zarzadzania

ZARZĄDZANIE

Sprawdź ofertę

» finanse w zarządzaniu

» psychologia w zarządzaniu

» zarządzanie przedsiębiorstwem

» zarządzanie zasobami ludzkimi

» doradztwo biznesowe NOWOŚĆ

Wyzsza Szkola Zarzadzania

ADMINISTRACJA

Sprawdź ofertę

» administracja publiczna

» bezpieczeństwo publiczne

» celnictwo

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

System Zarządzania Jakością

Wyższa Szkoła Zarządzania w Gdańsku posiada certyfikat zaświadczający, że System Zarządzania Jakością jest zgodny z normą ISO 9001:2008 nadany przez Polski Rejestr Statków SA.

W dniu 28 marca 2014 r. odbył się audyt ponownej certyfikacji. Zakres certyfikacji rozszerzono o organizowanie i prowadzenie studiów podyplomowych. Audyt dostarczył dowodów, że system zarządzania jest utrzymywany i doskonalony, zgodnie z wymaganiami normy, tym samym umożliwił podjęcie decyzji o udzieleniu ponownej certyfikacji na kolejne 3 lata.

W dniu 25 marca 2015 r. odbył się audyt Systemu Zarządzania Jakością. Podjęto decyzję o utrzymaniu ważności certyfikacji potwierdzającej jego zgodność z wymaganiami norm/y ISO 9001:2008.

Cofnij

WSZ na Facebooku