Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Sprawdź ofertę
Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Sprawdź ofertę

KOSMETOLOG - zawód z przyszłością!

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

System Zarządzania Jakością

Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku posiada certyfikat zaświadczający, że System Zarządzania Jakością jest zgodny z normą ISO 9001:2008 nadany przez Polski Rejestr Statków SA.

W dniu 28 marca 2014 r. odbył się audyt ponownej certyfikacji. Zakres certyfikacji rozszerzono o organizowanie i prowadzenie studiów podyplomowych. Audyt dostarczył dowodów, że system zarządzania jest utrzymywany i doskonalony, zgodnie z wymaganiami normy, tym samym umożliwił podjęcie decyzji o udzieleniu ponownej certyfikacji na kolejne 3 lata.

W dniu 25 marca 2015 r. odbył się audyt Systemu Zarządzania Jakością. Podjęto decyzję o utrzymaniu ważności certyfikacji potwierdzającej jego zgodność z wymaganiami norm/y ISO 9001:2008.

Cofnij

WSZ na Facebooku