Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Sprawdź ofertę
Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Sprawdź ofertę

KOSMETOLOG - zawód z przyszłością!

Wyzsza Szkola Zarzadzania

INFORMATYKA

Sprawdź ofertę

» grafika komputerowa

» inżynieria systemów informacyjnych

» technologie mobilne

» sieci komputerowe i systemy rozproszone

Wyzsza Szkola Zarzadzania

ZARZĄDZANIE

Sprawdź ofertę

» finanse w zarządzaniu

» psychologia w zarządzaniu

» zarządzanie przedsiębiorstwem

» zarządzanie zasobami ludzkimi

» doradztwo biznesowe NOWOŚĆ

Wyzsza Szkola Zarzadzania

ADMINISTRACJA

Sprawdź ofertę

» administracja publiczna

» bezpieczeństwo publiczne

» celnictwo

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

SEM FORUM

Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej SEM FORUM zostało oficjalnie zarejestrowane w lutym 1993 roku w Warszawie dzięki inicjatywie 19 członków-założycieli reprezentujących różne instytucje działające na rzecz rozwoju zarządzania w Polsce. SEM FORUM jest organizacją otwartą dla wszystkich zainteresowanych rozwojem zarządzania – osób, szkół biznesu, instytucji i organizacji szkolących oraz przedsiębiorstw. Celem Stowarzyszenia jest promocja i stosowanie najlepszych rozwiązań służących edukacji i rozwojowi ludzi biznesu. Członkowie Stowarzyszenia wypracowują wspólny punkt widzenia środowiska na różne problemy związane z rozwojem zarządzania. SEM FORUM stara się być wyrazicielem jego interesów wobec instytucji rządowych i pozarządowych.

Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum prowadzi od roku 1994 akredytację programów kształcenia wzorowaną na systemach Zachodniej Europy i Stanów Zjednoczonych. Forum jest członkiem EQUAL (European Quality Link), ogólnoeuropejskiego systemu zapewniania jakości kształcenia menedżerskiego.

Akredytację Stowarzyszenia otrzymała Wyższa Szkoła Zarządzania w Gdańsku w zakresie stacjonarnych studiów licencjackich na kierunku Zarządzanie i Marketing. Uroczyste wręczenie certyfikatu miało miejsce 2 października 2004 roku.

Cofnij

WSZ na Facebooku