Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia - rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite
magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji
studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia
w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia
- rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych
programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia
w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Rada pracodawców

Z radością i satysfakcją informujemy o powstaniu Rady Pracodawców działającej przy Wydziale Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku.

Ideą powstania Rady Pracodawców jest rozwijanie efektywnej współpracy Uczelni z wiodącymi przedstawicielami sfery biznesu, instytucji medycznych, kosmetologicznych i innych z obszaru nauk o zdrowiu oraz organizacji społecznych.
Rada Pracodawców pełni funkcje doradcze i opiniodawcze dla Władz Uczelni na rzecz Wydziału Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu działając w trosce o zapewnienie wysokiego poziomu kształcenia. Kształtuje politykę edukacyjną oraz ma wpływ na dostosowanie programów studiów tak, aby umiejętności absolwentów Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku były zgodne z oczekiwaniami Pracodawców i wymogami współczesnego rynku pracy.
Ponadto Rada Pracodawców to świetna okazja do wymiany doświadczeń, wiedzy i poglądów oraz rozszerzania współpracy pomiędzy Uczelnią i pracodawcami co zaowocuje swobodnym przepływem idei między światem nauki i biznesu.

Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku powołując Radę Pracodawców dąży do:
• doskonalenia programu kształcenia,
• rozwoju wzajemnej współpracy,
• dostosowania oferty kształcenia do oczekiwań Pracodawców i wymogów rynku pracy,
• podnoszenia jakości kształcenia,
• organizacji zajęć poglądowych, praktyk, staży i warsztatów na terenie siedziby pracodawców,
• nawiązywania wzajemnych relacji biznesowych pomiędzy członkami Rady,
• realizacji wspólnych projektów naukowo-badawczych o charakterze edukacyjnym.

W skład członków Rady Pracodawców zaproszonych do współpracy z Wyższą Szkołą Zdrowia w Gdańsku wchodzą:

   

 

dr n. med. Monika Kuczmaabsolwentka Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (2004), stopień naukowy doktora nauk medycznych w zakresie medycyny (2012), specjalista w dziedzinie fizjoterapii (2013).
W latach 2004-2013 z Katedrą i Kliniką Rehabilitacji Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu jako asystent, a w latach 2014-2018 z Zakładem Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu, Zamiejscowym Wydziałem Kultury Fizycznej w Gorzowie Wielkopolskim jako adiunkt.
Autorka i współautorka publikacji w czasopismach krajowych, a także wystąpień na konferencjach krajowych i międzynarodowych o tematyce fizjoterapeutycznej, nagroda za II miejsce na konferencji Międzynarodowy Dzień Inwalidy Zgorzelec 2012 za wystąpienie plakatowe.
Terapeuta metod Bobath, PNF, Vojta, FITS, Trójpłaszczyznowa manualna terapia wad stóp u dzieci.
Od 2012 współwłaściciel Centrum Rehabilitacji Kinesis s.c. oraz Koordynator zespołu fizjoterapeutów w Szpitalu MSWiA w Bydgoszczy.
Sędzia międzynarodowy w dyscyplinie wioślarstwo.dr n. med. Jarosław Hoffman absolwent Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (2004), stopień naukowy doktora nauk medycznych na Wydziale Lekarskim, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy (2010), specjalista w dziedzinie fizjoterapii (2012).
Od 2005 roku asystent w Katedrze i Klinice Rehabilitacji Collegium Medicum w Bydgoszczy. Od roku 2010  adiunkt na Wydziale Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku.
Recenzent, autor i współautor publikacji w czasopismach krajowych, a także wystąpień na konferencjach krajowych i międzynarodowych o tematyce fizjoterapeutycznej.
Terapeuta metod: Bobath, PNF, McKenzie, OMI Cyriax, Terapeuta Strukturalnej Pracy z Ciałem.
Od 2012 współwłaściciel Centrum Rehabilitacji Kinesis s.c.Centrum Rehabilitacji Kinesis powstało w 2012 r. w zawiązku z ogromnym zapotrzebowaniem na usługi rehabilitacyjne w naszym kraju. Pierwsze działanie związane z prowadzeniem gabinetu fizjoterapeutycznego świadczącego usługi na najwyższym poziomie miało miejsce w 2010 r., w dwóch osobnych ośrodkach, które ostatecznie uległy połączeniu i z powodzeniem działają na rynku do dnia dzisiejszego.
Na nasz sukces składają się lata praktyki związane z pracą w Szpitalu Uniwersyteckim w Bydgoszczy na Oddziale Rehabilitacji, gdzie od dziesięciu lat zdobywamy niezbędne doświadczenie i stale poszerzamy swoją wiedzę. W trakcie tych lat pracy uczestniczyliśmy w wielu kursach i szkoleniach o różnej specjalizacji związanej z rehabilitacją, których elementy wykorzystujemy w codziennej pracy. W skład zespołu fizjoterapeutów wchodzą osoby wysoko wykwalifikowane, które świetnie się uzupełniają, a każdy z nas wnosi coś innego, nowego , przez co osiągamy bardzo dobre rezultaty.
W codziennej pracy najważniejsze są sukcesy, które osiągamy dzięki ogromnej wytrwałości, cierpliwości, a także różnorodności w trakcie prowadzenia zajęć. Staramy się podnosić swoje umiejętności dowodem czego są zdobywane tytuły doktora nauk medycznych przez kolejne osoby wchodzące w skład naszego zespołu oraz specjalizacje w dziedzinie fizjoterapii oraz liczne kursy i szkolenia.
Centrum Rehabilitacji Kinesis wyróżnia profesjonalne i nowoczesne podejście diagnostyczne i terapeutyczne. Dobór terapii oparty jest na szczegółowej analizie funkcjonalnej, biomechanicznej oraz neurofizjologicznej naszych pacjentów, co umożliwia zastosowanie właściwej strategii w procesie rehabilitacji. O gwarancji jakości i najwyższym poziomie świadczonych przez Kinesis usług przemawiają wysokie kwalifikacje (potwierdzone międzynarodowymi certyfikatami) i wieloletnie doświadczenie zawodowe współpracujących terapeutów.

 

Ewelina Kreft w 2011 roku ukończyła studia I stopnia uzyskując tytuł lic. kosmetologa w Wyższej Szkole Zdrowia Urody i Edukacji. Następnie w 2013 ukończyła studia magisterskie na wydziale Zarządzania na Uniwersytecie Gdańskim. W 2013 roku ukończyła również studia podyplomowe w Wyższej Szkole Turystyki i Hotelarstwa na kierunku manager SPA&Wellness.
Przez blisko 2 lata pracowała jako manager salonu Depilconcept należącego do największej europejskiej sieci gabinetów specjalizujących się w fotoepilacji i fototerapii.
Od 2016 roku koordynuje pracę Kliniki Anti-Aging Invicta. Odpowiada również za m.in budowanie struktury usług, planowanie usług, analizę rentowności, współpracę z działem marketingu w zakresie promocji Kliniki Anti-Aging, rekrutację i wewnętrzne szkolenia, dbałość o utrzymanie standardów jakości wyznaczonych normami ISO 9001:2015 i 14001:2015, planowanie nowych usług i kierunku rozwoju Kliniki, tworzenie wewnętrznych norm i zapisów mających na celu utrzymanie wysokiej jakości wykonywanych usług.

Klinika Anti Aging INVICTA
powstała w 2010 r. z myślą o wszystkich tych, którzy bez względu na wiek pragną cieszyć się zdrowym i młodym wyglądem. INVICTA to kompleksowa oferta dla wymagających. Oferta Kliniki obejmuje konsultacje w obszarze m. in. dermatologii, trychologii, linergistyki, diagnostyki hormonalnej, diagnostyki skóry, endokrynologii, psychoterapii, genetyki czy immunologii. Pacjenci mają również dostęp do pełnej diagnostyki laboratoryjnej, wykonywanej w eksperckich Laboratoriach Medycznych INVICTA. Klinika działa w oparciu o najnowsze standardy medyczne, kontrolowane przez wysoko wykwalifikowany personel medyczny. Dzięki wykorzystaniu certyfikowanego sprzętu pacjenci mają zapewniony najwyższy poziom bezpieczeństwa.

 

Dr Iwona SokołowskaAbsolwentka Katedry Biologii Molekularnej Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalista w zakresie organizacji i prowadzenia laboratorium badawczego, opracowania i wdrożenia systemu jakości. Współpracownik jednostek badawczo-naukowych zarówno w kraju jak i za granicą. Od 2012 roku kierownik laboratorium badawczego oraz zarządzający jednostką badawczą polsko-francuskiej firmy świadczącej usługi z zakresu biologii molekularnej oraz badań kosmetyków dla największych światowych koncernów kosmetycznych.

 

IvoLab jest nowoczesną firmą szkoleniową łączącą specjalistyczną wiedzę z zakresu funkcjonowania laboratorium badawczego z wieloletnim doświadczeniem i praktyką ekspertów.  Firma świadczy również usługi opracowania i wdrożenia systemu Dobrych Praktyk Laboratoryjnych w jednostkach naukowo-badawczych, jak również największych centrach  badawczych w Polsce. IvoLab specjalizuje się w : biologii molekularnej, mikrobiologii, embriologii, fizykochemii i analizie chemicznej. Szkolenia organizowane przez firmę sprawiają, że najbardziej zaawansowane metody, techniki i systemy stają się proste i zrozumiale dla  uczestników.

 

Marta Rosińska  – Kierownik Pracowni Kosmetologii oraz Pracowni Analiz Kosmetyków i Chemii Gospodarczej, Safety Assessor w laboratorium J.S. Hamilton Poland S.A.
Absolwentka Politechniki Gdańskiej oraz Wyższej Szkoły Zawodowej Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia w Warszawie. Uczestnik kursu dla Safety Assessorów w Brukseli. Doświadczony specjalista w dziedzinie produkcji, analiz i oceny bezpieczeństwa surowców kosmetycznych, jak i gotowych wyrobów kosmetycznych. Członek PZPK (Polskiego Związku Przemysłu Kosmetycznego) oraz PZN (Polskiego Związku Normalizacyjnego).
J.S. Hamilton stanowi grupę firm zlokalizowanych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej świadczących szeroki wachlarz wyspecjalizowanych usług dla przemysłu, handlu, transportu, dystrybucji i składowania. Organizacja powstała w 1949 roku i do dziś łączy w sposób kompleksowy usługi rzeczoznawczo-kontrolne z szerokim spektrum badań analitycznych prowadzonych we własnych laboratoriach. Laboratorium Hamilton oferuje m.in. kompleksowy zakres usług wymagany do sprawdzenia jakości produktów kosmetycznych zgodnie z przepisami europejskimi i międzynarodowymi. Świadczone usługi są częścią procesu zapewnienia bezpieczeństwa oraz potwierdzenia skuteczności produktów kosmetycznych.

 

Joanna Sobolewskacertyfikowana dietetyczka, absolwentka szkoleń i kursów, między innymi: Cambridge Diagnostics na temat alergii i nietolerancji pokarmowych, Dietoterapia w różnych jednostkach chorobowych – dietetyka kliniczna w Ajwen Akademii Iwony Wierzbickiej, Recall Healing -„Overweight, Anorexia and Other Related Digestive Disorders w Recall Healing Institute.
Pomysłodawczyni i właścicielka Akademii Świadomego Człowieka w Gdańsku – wyjątkowego miejsca, dla ludzi zainteresowanych zdrowym i świadomym życiem. Kobieta w biznesie – właścicielka komfortowego pensjonatu. Żona, Matka 3 dorosłych córek.
Praca jest jej pasją. Ciągle poszerza swoją wiedzę, analizuje i wykorzystuje w pracy wyniki badań nad związkiem odżywiania ze zdrowiem mentalnym i fizycznym, wpływem nietolerancji pokarmowych, złych nawyków żywieniowych i przewlekłego stresu na powstawanie procesów zapalnych i zaburzanie gospodarki hormonalnej, które prowadzi do zaburzeń metabolizmu.
W pracy dietetyka wykorzystuję najnowsze doniesienia naukowe w dziedzinie fizjologii i biochemii, a także te dotyczące źródeł chorób przewlekłych.Akademia Świadomego Człowieka powstała w celu stworzenia wyjątkowego i komfortowego miejsca, z dobrą atmosfera, dla ludzi, którzy chcą wziąć odpowiedzialność za swoje życie i zdrowie. Akademia zajmuje się edukacją prozdrowotną i profilaktyką.
Celem przedsiębiorstwa jest dzielenie się doświadczeniami i wiedzą na temat zdrowia, urody, oraz zasad funkcjonowania naszego ciała, duszy i umysłu.
To miejsce, w którym organizowane są  warsztaty, zajęcia, wykłady i spotkania z ludźmi, którzy promują świadomy i zdrowy styl życia.  Do współpracy z Akademią zapraszani są goście z całego kraju i z zagranicy. Istotą tych spotkań jest wymiana doświadczeń, inspiracji oraz rozwój uczestników.
Adam Woźniakszef kuchni doceniany w wielu międzynarodowych konkursach. Swoje pierwsze ciastka upiekł w wieku lat sześciu i od tamtej pory nie  rozstał się z kuchnią. Można powiedzieć, że pasję do gotowania odziedziczył po babci, od której wiele się nauczył bo sama była znakomitą kucharką w   przedszkolu.

 

Zawodowo zaczął rozwijać się jako  kucharz  w Villa Hestia. W przeciągu czterech  lat awansował do pozycji Sous Chef. W 2002 roku objął stanowisko w Hotelu Haffner w Sopocie, po czym w 2003 roku objął  stanowisko Chef De Partie w Marston Hotel w Wielkiej Brytanii.

Po sześciu miesiącach podjął się  stanowiska Sous Chef w nowej restauracji St. George & Dragon w Wargrave w   pobliżu   Henley  on  Thames.  Po roku awansował  na szefa kuchni, podczas jego zarządzania w 2006 i 2007 restauracja została wymieniona jako zalecana przez  Michelin Good Food Guide Trasy Les Guides and AA Restaurant.  W  2008 roku został Sous Chef w pięciogwiazdkowym  Hotelu   Sheraton.

Od 2010 roku z licznymi sukcesami prowadził restaurację Mercato w Hilton Gdańsk. W 2014 roku otrzymał nominację w kategorii „ Szef Jutra”. W 2015  przewodnik Gault&Millau uznał go Szefem Roku 2015 Regionu Północnego. W 2015 roku otrzymał nominacje w kategorii „Szef Roku” oraz otrzymał 3 czapki Gault&Millau. Od maja 2016 prowadził  restauracje „1611 Restaurant”  w Dworze Oliwskim.

Obecnie rozpoczyna kilka projektów, w pierwszej kolejności otwarcie Bistro, kolejne Hotelu oraz kilku restauracji.
Jako członek kadry narodowej Poland National Culinary Team w 2018 roku będzie reprezentował Polskę na mistrzostwach świata w Luksemburgu.

 

Katarzyna Gałężewska – od 2009 roku główny trener oraz właściciel marki Maxlash Professional oraz Mount Up Lash. Absolwentka kursów stylizacji rzęs Hollywood Lashes, Instruktor i trener Beauty Lashes, Absolwentka kursu instruktorskiego stylizacji rzęs w Centrum Kształcenia Kadr w Poznaniu, absolwentka Szkoły Wizażu Olafa Tabaczyńskiego „Maestro”. Zawodowo realizuje swoje pasje i zainteresowania w zakresie wizażu i stylizacji rzęs, ale w wolnym czasie tworzy też modę i aranżuje wnętrza. Dusza artystyczna w każdym calu.

 

Maciej Gałężewski – główny manager marketingu i promocji marki Maxlash Professional. Absolwent kursów instruktorskich stylizacji rzęs, trener stylizacji rzęs od 2009 roku. Absolwent wielu kursów, warsztatów i szkoleń marketingowych m.in.  Dawida Baginskiego, FB Elite, Kadra na Euro. Absolwent szkoleń i kursów makijażu permanentnego m.in. Broadway Beauty. Od 2009 roku zmienia podejście wielu osób do obsługi klienta, prowadzenia biznesu i tworzenia relacji. W swój „wyjątkowy” sposób motywuje, zwiększa pewność i poczucie własnej wartości setkom kobiet w Polsce. 

Firma Maxlash Professional istnieje na runku od 2009 roku. Trenerzy firmy są autorami takich metod stylizacji rzęs jak Express, Pump Up Lash i Stay Long Mascara. Jako jedni z pierwszych w Polsce wprowadzili też szkolenia oraz kosmetyki do trwałego podkręcania i malowania rzęs. Organizują szkolenia z zakresu 1:1. 2:1, 3:1, Russian, Volume, 2d-8d etc. Ich innowacyjne metody podbijają rynek wypychając dotychczas stosowane rodzaje podkręcania i stylizacji rzęs. Z doświadczenia i umiejętności twórców marki, skorzystało wiele osób w całej Polsce i Europie. Od 2010 roku Maxlashes Professional regularnie uczestniczy  kongresach , targach oraz wydarzeniach kosmetycznych.

 

 

dr n.med. Dorota Sołdacka – absolwentka: Uniwersytetu Gdańskiego,Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii (2006), Politechniki Warszawskiej, Wydziału Chemii, Chemia Kosmetyczna (2007), Politechniki Łódzkiej, Wydziału Biotechnologii (2008). Stopień naukowy doktora nauk medycznych uzyskała na Wydziale Lekarskim Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Katedry i Kliniki Dermatologii, Wenerologii i Alergologii (2014).
Adiunkt w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku.

Od 2009 roku właścicielka  gabinetu kosmetologicznego – Kosmetologia dr Dorota Sołdacka. Jej pasją jest skóra, misją tworzenie najwyższej jakości synergistycznych zabiegów wpływających na wszystkie warstwy skóry od najgłębszych do najbardziej zewnętrznych.
Kreatorka autorskiego programu terapii skóry opracowanego na podstawie prawie 20 letniego doświadczenia pracy ze skórą. Celem jej zabiegów jest rewitalizacja i stymulacja skóry do odnowy.  Skupia się na wysokiej jakości spersonalizowanych programów pielęgnacyjnych, które prowadzą do uzyskania zdrowej skóry. Propagatorka holistycznego podejścia do pielęgnacji skóry.

Ponadto recenzentka, ekspert, autorka i współautora licznych publikacji oraz wystąpień na konferencjach o tematyce kosmetologicznej.

Dr Marcin Nowak – absolwent Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy (2011). Przez wiele lat tworzył i zarządzał firmami z branży medycznej i dziedzin pokrewnych, jak turystyka medyczna, IT dla potrzeb medycyny, telemedycyna, ubezpieczenia zdrowotne. Uczestnik licznych kursów i staży w Polsce i za granicą (między innymi we Francji, Szwajcarii, Hiszpanii, we Włoszech). Współwłaściciel i współzałożyciel Pomorskiej Szkoły Medycyny Estetycznej – pierwszej na Pomorzu placówki kształcącej lekarzy i lekarzy dentystów z zagadnień związanych z medycyną estetyczną i zarządzaniem firmą na tym trudnym rynku.

Lekarz medycyny estetycznej, przedsiębiorca, twórca centrów medycznych, w których, w myśl holistycznej koncepcji opieki, to Pacjent jest na pierwszym miejscu.

W swojej pracy zawodowej wyznaje zasadę, że kompleksowe podejście do Pacjenta to nie tylko poprawa wyglądu z wykorzystaniem możliwości medycyny estetycznej, ale również zadbanie o jego sferę wewnętrzną, tj. o zdrowie fizyczne, psychiczne i społeczne.

Cechy, jakimi charakteryzuje się dr Marcin Nowak to charyzma, niespożyte pokłady energii, kreatywność, pasja. Zabiegi medycyny estetycznej w jego wykonaniu mają na celu nie tylko odmłodzenie i zatrzymanie procesu starzenia, ale przede wszystkim podkreślenie naturalnego piękna. 

Zawsze otwarty na nowe doświadczenia, ludzi, wiedzę oraz nowe technologie i kreatywne rozwiązania. W swojej pracy działa w myśl słów „Każdy z nas nosi w sobie piękno. Cała sztuka polega na tym, by umieć je odkryć.” – Éric-Emmanuel Schmitt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roland Sipowicz
Założyciel i współwłaściciel firmy Abacosun, przez 20 lat pełniący funkcję Dyrektora Generalnego. Współtwórca systemu franczyzowego Abacosun, dzięki któremu powstały setki gabinetów zarówno w Polsce, jak i za granicą. Kreator trendów, nieustannie inspirujący partnerów biznesowych do podejmowania nowych wyzwań i rozwijania swoich gabinetów. W 2015 roku stworzył nową firmę Abikos, zajmującą się wyszukiwaniem i popularyzacją najnowszych aparatów kosmetycznych.
Prelegent wielu konferencji, autorytet w dziedzinie organizacji przestrzennej i konfiguracji wyposażenia gabinetów kosmetycznych, zgodnie z potrzebami usługobiorców.

W marcu 2018 r uruchomił kolejny Instytut Urody w Gdańsku, w którym realizuje swoje pomysły i wdraża najnowsze technologie.  
„Życie jest nieustanną podróżą w poszukiwaniu nowych rozwiązań”.  To założenie niezmiennie wytycza jego drogę zawodową, a pasja, doświadczenie, kompetencje i zadowoleni klienci są jego największym kapitałem.

Dorota Radłowska
Absolwentka Wydziału Fizjoterapii Studium Medycznego w Wejherowie(1999r), absolwentka Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu(2006r), absolwentka Studiów Podyplomowych, Kosmetologia Bioestetyczna, WSZ w Gdańsku.
Doświadczenie zawodowe zdobywała w kraju i za granicą. Od 2006 r główny szkoleniowiec firmy Abacosun, prelegent wielu konferencji i warsztatów, prowadząca pokazy kosmetyczne dla słuchaczy i studentów Uczelni Wyższych w całej Polsce. Ceniony specjalista w dziedzinie nowoczesnych aparatów kosmetycznych i nowatorskich technik ich wykorzystania.
Od 2015 roku współtwórca i główny szkoleniowiec firmy Abikos, zarządzająca pracą Instytutu Urody Abacosun w Gdańsku.
Szczególna wrażliwość, wiedza i doświadczenie pozwoliły jej na  zainteresowanie się najlepszymi i najbardziej wymagającymi produktami na rynku kosmetycznym. 

Cofnij

WSZ na Facebooku