Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia - rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite
magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji
studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia
w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia
- rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych
programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia
w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Rada pracodawców

Z radością i satysfakcją informujemy o powstaniu Rady Pracodawców działającej przy Wydziale Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku.

Ideą powstania Rady Pracodawców jest rozwijanie efektywnej współpracy Uczelni z wiodącymi przedstawicielami sfery biznesu, instytucji medycznych, kosmetologicznych i innych z obszaru nauk o zdrowiu oraz organizacji społecznych.
Rada Pracodawców pełni funkcje doradcze i opiniodawcze dla Władz Uczelni na rzecz Wydziału Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu działając w trosce o zapewnienie wysokiego poziomu kształcenia. Kształtuje politykę edukacyjną oraz ma wpływ na dostosowanie programów studiów tak, aby umiejętności absolwentów Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku były zgodne z oczekiwaniami Pracodawców i wymogami współczesnego rynku pracy.
Ponadto Rada Pracodawców to świetna okazja do wymiany doświadczeń, wiedzy i poglądów oraz rozszerzania współpracy pomiędzy Uczelnią i pracodawcami co zaowocuje swobodnym przepływem idei między światem nauki i biznesu.

Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku powołując Radę Pracodawców dąży do:
• doskonalenia programu kształcenia,
• rozwoju wzajemnej współpracy,
• dostosowania oferty kształcenia do oczekiwań Pracodawców i wymogów rynku pracy,
• podnoszenia jakości kształcenia,
• organizacji zajęć poglądowych, praktyk, staży i warsztatów na terenie siedziby pracodawców,
• nawiązywania wzajemnych relacji biznesowych pomiędzy członkami Rady,
• realizacji wspólnych projektów naukowo-badawczych o charakterze edukacyjnym.

W skład członków Rady Pracodawców zaproszonych do współpracy z Wyższą Szkołą Zdrowia w Gdańsku wchodzą:

dr n. med. Monika Kuczmaabsolwentka Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (2004), stopień naukowy doktora nauk medycznych w zakresie medycyny (2012), specjalista w dziedzinie fizjoterapii (2013).
W latach 2004-2013 z Katedrą i Kliniką Rehabilitacji Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu jako asystent, a w latach 2014-2018 z Zakładem Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu, Zamiejscowym Wydziałem Kultury Fizycznej w Gorzowie Wielkopolskim jako adiunkt.
Autorka i współautorka publikacji w czasopismach krajowych, a także wystąpień na konferencjach krajowych i międzynarodowych o tematyce fizjoterapeutycznej, nagroda za II miejsce na konferencji Międzynarodowy Dzień Inwalidy Zgorzelec 2012 za wystąpienie plakatowe.
Terapeuta metod Bobath, PNF, Vojta, FITS, Trójpłaszczyznowa manualna terapia wad stóp u dzieci.
Od 2012 współwłaściciel Centrum Rehabilitacji Kinesis s.c. oraz Koordynator zespołu fizjoterapeutów w Szpitalu MSWiA w Bydgoszczy.
Sędzia międzynarodowy w dyscyplinie wioślarstwo.dr n. med. Jarosław Hoffman absolwent Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (2004), stopień naukowy doktora nauk medycznych na Wydziale Lekarskim, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy (2010), specjalista w dziedzinie fizjoterapii (2012).
Od 2005 roku asystent w Katedrze i Klinice Rehabilitacji Collegium Medicum w Bydgoszczy. Od roku 2010  adiunkt na Wydziale Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku.
Recenzent, autor i współautor publikacji w czasopismach krajowych, a także wystąpień na konferencjach krajowych i międzynarodowych o tematyce fizjoterapeutycznej.
Terapeuta metod: Bobath, PNF, McKenzie, OMI Cyriax, Terapeuta Strukturalnej Pracy z Ciałem.
Od 2012 współwłaściciel Centrum Rehabilitacji Kinesis s.c.Centrum Rehabilitacji Kinesis powstało w 2012 r. w zawiązku z ogromnym zapotrzebowaniem na usługi rehabilitacyjne w naszym kraju. Pierwsze działanie związane z prowadzeniem gabinetu fizjoterapeutycznego świadczącego usługi na najwyższym poziomie miało miejsce w 2010 r., w dwóch osobnych ośrodkach, które ostatecznie uległy połączeniu i z powodzeniem działają na rynku do dnia dzisiejszego.
Na nasz sukces składają się lata praktyki związane z pracą w Szpitalu Uniwersyteckim w Bydgoszczy na Oddziale Rehabilitacji, gdzie od dziesięciu lat zdobywamy niezbędne doświadczenie i stale poszerzamy swoją wiedzę. W trakcie tych lat pracy uczestniczyliśmy w wielu kursach i szkoleniach o różnej specjalizacji związanej z rehabilitacją, których elementy wykorzystujemy w codziennej pracy. W skład zespołu fizjoterapeutów wchodzą osoby wysoko wykwalifikowane, które świetnie się uzupełniają, a każdy z nas wnosi coś innego, nowego , przez co osiągamy bardzo dobre rezultaty.
W codziennej pracy najważniejsze są sukcesy, które osiągamy dzięki ogromnej wytrwałości, cierpliwości, a także różnorodności w trakcie prowadzenia zajęć. Staramy się podnosić swoje umiejętności dowodem czego są zdobywane tytuły doktora nauk medycznych przez kolejne osoby wchodzące w skład naszego zespołu oraz specjalizacje w dziedzinie fizjoterapii oraz liczne kursy i szkolenia.
Centrum Rehabilitacji Kinesis wyróżnia profesjonalne i nowoczesne podejście diagnostyczne i terapeutyczne. Dobór terapii oparty jest na szczegółowej analizie funkcjonalnej, biomechanicznej oraz neurofizjologicznej naszych pacjentów, co umożliwia zastosowanie właściwej strategii w procesie rehabilitacji. O gwarancji jakości i najwyższym poziomie świadczonych przez Kinesis usług przemawiają wysokie kwalifikacje (potwierdzone międzynarodowymi certyfikatami) i wieloletnie doświadczenie zawodowe współpracujących terapeutów.

Ewelina Kreft w 2011 roku ukończyła studia I stopnia uzyskując tytuł lic. kosmetologa w Wyższej Szkole Zdrowia Urody i Edukacji. Następnie w 2013 ukończyła studia magisterskie na wydziale Zarządzania na Uniwersytecie Gdańskim. W 2013 roku ukończyła również studia podyplomowe w Wyższej Szkole Turystyki i Hotelarstwa na kierunku manager SPA&Wellness.
Przez blisko 2 lata pracowała jako manager salonu Depilconcept należącego do największej europejskiej sieci gabinetów specjalizujących się w fotoepilacji i fototerapii.
Od 2016 roku koordynuje pracę Kliniki Anti-Aging Invicta. Odpowiada również za m.in budowanie struktury usług, planowanie usług, analizę rentowności, współpracę z działem marketingu w zakresie promocji Kliniki Anti-Aging, rekrutację i wewnętrzne szkolenia, dbałość o utrzymanie standardów jakości wyznaczonych normami ISO 9001:2015 i 14001:2015, planowanie nowych usług i kierunku rozwoju Kliniki, tworzenie wewnętrznych norm i zapisów mających na celu utrzymanie wysokiej jakości wykonywanych usług.

Klinika Anti Aging INVICTA
powstała w 2010 r. z myślą o wszystkich tych, którzy bez względu na wiek pragną cieszyć się zdrowym i młodym wyglądem. INVICTA to kompleksowa oferta dla wymagających. Oferta Kliniki obejmuje konsultacje w obszarze m. in. dermatologii, trychologii, linergistyki, diagnostyki hormonalnej, diagnostyki skóry, endokrynologii, psychoterapii, genetyki czy immunologii. Pacjenci mają również dostęp do pełnej diagnostyki laboratoryjnej, wykonywanej w eksperckich Laboratoriach Medycznych INVICTA. Klinika działa w oparciu o najnowsze standardy medyczne, kontrolowane przez wysoko wykwalifikowany personel medyczny. Dzięki wykorzystaniu certyfikowanego sprzętu pacjenci mają zapewniony najwyższy poziom bezpieczeństwa.

Dr Iwona SokołowskaAbsolwentka Katedry Biologii Molekularnej Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalista w zakresie organizacji i prowadzenia laboratorium badawczego, opracowania i wdrożenia systemu jakości. Współpracownik jednostek badawczo-naukowych zarówno w kraju jak i za granicą. Od 2012 roku kierownik laboratorium badawczego oraz zarządzający jednostką badawczą polsko-francuskiej firmy świadczącej usługi z zakresu biologii molekularnej oraz badań kosmetyków dla największych światowych koncernów kosmetycznych.

 

IvoLab jest nowoczesną firmą szkoleniową łączącą specjalistyczną wiedzę z zakresu funkcjonowania laboratorium badawczego z wieloletnim doświadczeniem i praktyką ekspertów.  Firma świadczy również usługi opracowania i wdrożenia systemu Dobrych Praktyk Laboratoryjnych w jednostkach naukowo-badawczych, jak również największych centrach  badawczych w Polsce. IvoLab specjalizuje się w : biologii molekularnej, mikrobiologii, embriologii, fizykochemii i analizie chemicznej. Szkolenia organizowane przez firmę sprawiają, że najbardziej zaawansowane metody, techniki i systemy stają się proste i zrozumiale dla  uczestników.

Marta Rosińska  – Kierownik Pracowni Kosmetologii oraz Pracowni Analiz Kosmetyków i Chemii Gospodarczej, Safety Assessor w laboratorium J.S. Hamilton Poland S.A.
Absolwentka Politechniki Gdańskiej oraz Wyższej Szkoły Zawodowej Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia w Warszawie. Uczestnik kursu dla Safety Assessorów w Brukseli. Doświadczony specjalista w dziedzinie produkcji, analiz i oceny bezpieczeństwa surowców kosmetycznych, jak i gotowych wyrobów kosmetycznych. Członek PZPK (Polskiego Związku Przemysłu Kosmetycznego) oraz PZN (Polskiego Związku Normalizacyjnego).
J.S. Hamilton stanowi grupę firm zlokalizowanych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej świadczących szeroki wachlarz wyspecjalizowanych usług dla przemysłu, handlu, transportu, dystrybucji i składowania. Organizacja powstała w 1949 roku i do dziś łączy w sposób kompleksowy usługi rzeczoznawczo-kontrolne z szerokim spektrum badań analitycznych prowadzonych we własnych laboratoriach. Laboratorium Hamilton oferuje m.in. kompleksowy zakres usług wymagany do sprawdzenia jakości produktów kosmetycznych zgodnie z przepisami europejskimi i międzynarodowymi. Świadczone usługi są częścią procesu zapewnienia bezpieczeństwa oraz potwierdzenia skuteczności produktów kosmetycznych.

 

Joanna Sobolewskacertyfikowana dietetyczka, absolwentka szkoleń i kursów, między innymi: Cambridge Diagnostics na temat alergii i nietolerancji pokarmowych, Dietoterapia w różnych jednostkach chorobowych – dietetyka kliniczna w Ajwen Akademii Iwony Wierzbickiej, Recall Healing -„Overweight, Anorexia and Other Related Digestive Disorders w Recall Healing Institute.
Pomysłodawczyni i właścicielka Akademii Świadomego Człowieka w Gdańsku – wyjątkowego miejsca, dla ludzi zainteresowanych zdrowym i świadomym życiem. Kobieta w biznesie – właścicielka komfortowego pensjonatu. Żona, Matka 3 dorosłych córek.
Praca jest jej pasją. Ciągle poszerza swoją wiedzę, analizuje i wykorzystuje w pracy wyniki badań nad związkiem odżywiania ze zdrowiem mentalnym i fizycznym, wpływem nietolerancji pokarmowych, złych nawyków żywieniowych i przewlekłego stresu na powstawanie procesów zapalnych i zaburzanie gospodarki hormonalnej, które prowadzi do zaburzeń metabolizmu.
W pracy dietetyka wykorzystuję najnowsze doniesienia naukowe w dziedzinie fizjologii i biochemii, a także te dotyczące źródeł chorób przewlekłych.Akademia Świadomego Człowieka powstała w celu stworzenia wyjątkowego i komfortowego miejsca, z dobrą atmosfera, dla ludzi, którzy chcą wziąć odpowiedzialność za swoje życie i zdrowie. Akademia zajmuje się edukacją prozdrowotną i profilaktyką.
Celem przedsiębiorstwa jest dzielenie się doświadczeniami i wiedzą na temat zdrowia, urody, oraz zasad funkcjonowania naszego ciała, duszy i umysłu.
To miejsce, w którym organizowane są  warsztaty, zajęcia, wykłady i spotkania z ludźmi, którzy promują świadomy i zdrowy styl życia.  Do współpracy z Akademią zapraszani są goście z całego kraju i z zagranicy. Istotą tych spotkań jest wymiana doświadczeń, inspiracji oraz rozwój uczestników.
Adam Woźniakszef kuchni doceniany w wielu międzynarodowych konkursach. Swoje pierwsze ciastka upiekł w wieku lat sześciu i od tamtej pory nie  rozstał się z kuchnią. Można powiedzieć, że pasję do gotowania odziedziczył po babci, od której wiele się nauczył bo sama była znakomitą kucharką w   przedszkolu.

Zawodowo zaczął rozwijać się jako  kucharz  w Villa Hestia. W przeciągu czterech  lat awansował do pozycji Sous Chef. W 2002 roku objął stanowisko w Hotelu Haffner w Sopocie, po czym w 2003 roku objął  stanowisko Chef De Partie w Marston Hotel w Wielkiej Brytanii.

Po sześciu miesiącach podjął się  stanowiska Sous Chef w nowej restauracji St. George & Dragon w Wargrave w   pobliżu   Henley  on  Thames.  Po roku awansował  na szefa kuchni, podczas jego zarządzania w 2006 i 2007 restauracja została wymieniona jako zalecana przez  Michelin Good Food Guide Trasy Les Guides and AA Restaurant.  W  2008 roku został Sous Chef w pięciogwiazdkowym  Hotelu   Sheraton.

Od 2010 roku z licznymi sukcesami prowadził restaurację Mercato w Hilton Gdańsk. W 2014 roku otrzymał nominację w kategorii „ Szef Jutra”. W 2015  przewodnik Gault&Millau uznał go Szefem Roku 2015 Regionu Północnego. W 2015 roku otrzymał nominacje w kategorii „Szef Roku” oraz otrzymał 3 czapki Gault&Millau. Od maja 2016 prowadził  restauracje „1611 Restaurant”  w Dworze Oliwskim.

Obecnie rozpoczyna kilka projektów, w pierwszej kolejności otwarcie Bistro, kolejne Hotelu oraz kilku restauracji.
Jako członek kadry narodowej Poland National Culinary Team w 2018 roku będzie reprezentował Polskę na mistrzostwach świata w Luksemburgu.

 

 

Katarzyna Gałężewska – od 2009 roku główny trener oraz właściciel marki Maxlash Professional oraz Mount Up Lash. Absolwentka kursów stylizacji rzęs Hollywood Lashes, Instruktor i trener Beauty Lashes, Absolwentka kursu instruktorskiego stylizacji rzęs w Centrum Kształcenia Kadr w Poznaniu, absolwentka Szkoły Wizażu Olafa Tabaczyńskiego „Maestro”. Zawodowo realizuje swoje pasje i zainteresowania w zakresie wizażu i stylizacji rzęs, ale w wolnym czasie tworzy też modę i aranżuje wnętrza. Dusza artystyczna w każdym calu.

Maciej Gałężewski – główny manager marketingu i promocji marki Maxlash Professional. Absolwent kursów instruktorskich stylizacji rzęs, trener stylizacji rzęs od 2009 roku. Absolwent wielu kursów, warsztatów i szkoleń marketingowych m.in.  Dawida Baginskiego, FB Elite, Kadra na Euro. Absolwent szkoleń i kursów makijażu permanentnego m.in. Broadway Beauty. Od 2009 roku zmienia podejście wielu osób do obsługi klienta, prowadzenia biznesu i tworzenia relacji. W swój „wyjątkowy” sposób motywuje, zwiększa pewność i poczucie własnej wartości setkom kobiet w Polsce. 

Firma Maxlash Professional istnieje na runku od 2009 roku. Trenerzy firmy są autorami takich metod stylizacji rzęs jak Express, Pump Up Lash i Stay Long Mascara. Jako jedni z pierwszych w Polsce wprowadzili też szkolenia oraz kosmetyki do trwałego podkręcania i malowania rzęs. Organizują szkolenia z zakresu 1:1. 2:1, 3:1, Russian, Volume, 2d-8d etc. Ich innowacyjne metody podbijają rynek wypychając dotychczas stosowane rodzaje podkręcania i stylizacji rzęs. Z doświadczenia i umiejętności twórców marki, skorzystało wiele osób w całej Polsce i Europie. Od 2010 roku Maxlashes Professional regularnie uczestniczy  kongresach , targach oraz wydarzeniach kosmetycznych.

 

 

 

 

Firma ABACOSUN powstała w 1995 roku i od początku swojej działalności wyposaża gabinety kosmetyczne oraz wdraża innowacyjne metody zabiegowe. Dzisiaj ABACOSUN jest jedną z najlepiej rozpoznawalnych marek w Polsce w swojej branży.

Roland Sipowicz – założyciel i współwłaściciel firmy Abacosun, przez 20 lat pełniący funkcję Dyrektora Generalnego. Współtwórca systemu franczyzowego Abacosun, dzięki któremu powstały setki gabinetów zarówno w Polsce, jak i za granicą. Kreator trendów, nieustannie inspirujący partnerów biznesowych do podejmowania nowych wyzwań i rozwijania swoich gabinetów. W 2015 roku stworzył nową firmę Abikos, zajmującą się wyszukiwaniem i popularyzacją najnowszych aparatów kosmetycznych. Prelegent wielu konferencji, autorytet w dziedzinie organizacji przestrzennej i konfiguracji wyposażenia gabinetów kosmetycznych, zgodnie z potrzebami usługobiorców. W marcu 2018 r uruchomił kolejny Instytut Urody w Gdańsku, w którym realizuje swoje pomysły i wdraża najnowsze technologie.  
„Życie jest nieustanną podróżą w poszukiwaniu nowych rozwiązań”.  To założenie niezmiennie wytycza jego drogę zawodową, a pasja, doświadczenie, kompetencje i zadowoleni klienci są jego największym kapitałem.

Dorota Radłowska – absolwentka Wydziału Fizjoterapii Studium Medycznego w Wejherowie(1999r), absolwentka Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (2006r), absolwentka Studiów Podyplomowych, Kosmetologia Bioestetyczna Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku.
Doświadczenie zawodowe zdobywała w kraju i za granicą. Od 2006 r główny szkoleniowiec firmy Abacosun, prelegent wielu konferencji i warsztatów, prowadząca pokazy kosmetyczne dla słuchaczy i studentów uczelni wyższych w całej Polsce. Ceniony specjalista w dziedzinie nowoczesnych aparatów kosmetycznych i nowatorskich technik ich wykorzystania.
Od 2015 roku współtwórca i główny szkoleniowiec firmy Abikos, zarządzająca pracą Instytutu Urody Abacosun w Gdańsku.
Szczególna wrażliwość, wiedza i doświadczenie pozwoliły jej na  zainteresowanie się najlepszymi i najbardziej wymagającymi produktami na rynku kosmetycznym. 

Cofnij

WSZ na Facebooku