Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Sprawdź ofertę
Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Sprawdź ofertę

KOSMETOLOG - zawód z przyszłością!

Wyzsza Szkola Zarzadzania

INFORMATYKA

Sprawdź ofertę

» grafika komputerowa

» inżynieria systemów informacyjnych

» technologie mobilne

» sieci komputerowe i systemy rozproszone

Wyzsza Szkola Zarzadzania

ZARZĄDZANIE

Sprawdź ofertę

» finanse w zarządzaniu

» psychologia w zarządzaniu

» zarządzanie przedsiębiorstwem

» zarządzanie zasobami ludzkimi

» doradztwo biznesowe NOWOŚĆ

Wyzsza Szkola Zarzadzania

ADMINISTRACJA

Sprawdź ofertę

» administracja publiczna

» bezpieczeństwo publiczne

» celnictwo

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Zbiórka pieniędzy na Fundację dr Clown

Dzięki przychylności Kanclerza naszej uczelni, została przeprowadzona akcja zbierania środków materialnych na paczki dla dzieci przebywających na oddziałach dziecięcych gdańskich szpitali przy Akademii Medycznej (oddziały diabetologii i kardiologii) oraz na Polankach (oddziały I, II, VI, VII i VIII). Akcja spotkała się z bardzo życzliwym przyjęciem wśród wszystkich pracowników dydaktyczno – naukowych, studentów Wyższej Szkoły Zarządzania (zarówno studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych), administracji i personelu zatrudnionego w Wyższej Szkole Zarządzania.

Niniejszym pragniemy, jako organizatorzy i przeprowadzający akcję „Dr Clown” w Wyższej Szkole Zarządzania, podziękować WSZYSTKIM DARCZYŃCOM:

  • Panu Kanclerzowi za życzliwe przyjęcie i niezwłoczną akceptację projektu, co pozwoliło na błyskawiczną organizację akcji i jej przeprowadzenie na terenie WSZ,
  • Studentom (studiów stacjonarnych i niestacjonarnych), którzy przyłączyli się do akcji i bardzo hojnie wsparli ją finansowo,
  • Pracownikom naukowo – dydaktycznym prowadzącym w tych dniach zajęcia, którzy bez wahania włączyli się do akcji i tym samym zachęcili studentów,
  • Pracownikom ochrony i administracji WSZ, którzy również chętnie wzięli udział w akcji i znacząco przyczynili się do jej powodzenia.

Zebrana kwota świadczy o wielkiej wrażliwości i otwarciu społeczności Wyższej Szkoły Zarządzania na potrzeby dzieci (i ich rodziców), przebywających aktualnie na wspomnianych oddziałach dziecięcych w gdańskich szpitalach.

podziękowanie

Cofnij

WSZ na Facebooku