Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Sprawdź ofertę
Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Sprawdź ofertę

KOSMETOLOG - zawód z przyszłością!

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wizyta naszych przedstawicieli w Norwegii

W dniach od 19 do 21 czerwca 2007 roku, na zaproszenie Norwegian School of Management – największej uczelni niepublicznej w Norwegii i jednej z największych w Europie, władze i przedstawiciele pracowników naszej uczelni gościli z wizytą studyjną w Oslo. W trakcie zwiedzania uczelni dzielono się doświadczeniami, a także podjęto działania w kierunku rozpoczęcia wymiany publikacji uczelnianych.

Cofnij

WSZ na Facebooku