Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Sprawdź ofertę
Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Sprawdź ofertę

KOSMETOLOG - zawód z przyszłością!

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Warsztaty pt. Rynek pracy w kontekście oczekiwań pracodawców

Koło Naukowe Zarządzanie Kadrami we współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy zorganizowało dla studentów kończących naukę dwudniowe warsztaty pt. Rynek pracy w kontekście oczekiwań pracodawców

Program i tematyka warsztatów:

Dzień pierwszy – 8 kwietnia (wtorek) 2008 (godz.: 10:00-14:00):
wymagania pracodawców wobec kandydatów na pracowników;
charakterystyka procesu rekrutacji (etap wstępny, właściwa rekrutacja, selekcja – wybór strategii, analiza CV, wywiad telefoniczny, rozmowa kwalifikacyjna, test, sprawdzenie referencji).

Dzień drugi – 9 kwietnia (środa) 2008 (godz.: 10:00-14:00):
techniki i metody poszukiwania pracy;
rozmowa kwalifikacyjna;
metoda Assessment Centre – symulacja sesji AS.

Cofnij

WSZ na Facebooku