Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Sprawdź ofertę
Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Sprawdź ofertę

KOSMETOLOG - zawód z przyszłością!

Wyzsza Szkola Zarzadzania

INFORMATYKA

Sprawdź ofertę

» grafika komputerowa

» inżynieria systemów informacyjnych

» technologie mobilne

» sieci komputerowe i systemy rozproszone

Wyzsza Szkola Zarzadzania

ZARZĄDZANIE

Sprawdź ofertę

» finanse w zarządzaniu

» psychologia w zarządzaniu

» zarządzanie przedsiębiorstwem

» zarządzanie zasobami ludzkimi

» doradztwo biznesowe NOWOŚĆ

Wyzsza Szkola Zarzadzania

ADMINISTRACJA

Sprawdź ofertę

» administracja publiczna

» bezpieczeństwo publiczne

» celnictwo

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Vip Garden Party

W dniu 17 czerwca 2005 odbyło się uroczyste zakończenie roku akademickiego 2004/2005. Podczas Garden Party zorganizowanego w ogrodach hotelu Posejdon zostały wręczone nagrody w kategoriach:

  • najlepszy wykładowca w ocenie studentów,
  • najlepszy wykładowca w ocenie pracowników administracyjnych,
  • najlepszy wykładowca w ocenie przeprowadzających hospitacje.

Na zaproszonych gości czekało wiele atrakcji i niespodzianek.

Cofnij

WSZ na Facebooku