Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Sprawdź ofertę
Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Sprawdź ofertę

KOSMETOLOG - zawód z przyszłością!

Wyzsza Szkola Zarzadzania

INFORMATYKA

Sprawdź ofertę

» grafika komputerowa

» inżynieria systemów informacyjnych

» technologie mobilne

» sieci komputerowe i systemy rozproszone

Wyzsza Szkola Zarzadzania

ZARZĄDZANIE

Sprawdź ofertę

» finanse w zarządzaniu

» psychologia w zarządzaniu

» zarządzanie przedsiębiorstwem

» zarządzanie zasobami ludzkimi

» doradztwo biznesowe NOWOŚĆ

Wyzsza Szkola Zarzadzania

ADMINISTRACJA

Sprawdź ofertę

» administracja publiczna

» bezpieczeństwo publiczne

» celnictwo

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

V Dzień Przedsiębiorczości

W dniach 16-21 listopada 2010 roku przypada Światowy Tydzień Przedsiębiorczości, w którym udział bierze 88 państw z całego świata. Jego celem jest propagowanie wśród młodych ludzi przedsiębiorczych postaw. Podczas tych dni zainteresowani mogą wziąć udział w prelekcjach na temat prowadzenia działalności gospodarczej i zaplanowania swojej kariery. W dniu 16 listopada odbył się V Dzień Przedsiębiorczości w Wyższej Szkole Zarządzania w Gdańsku, w którym wzięli udział uczniowie ostatnich klas gdańskich szkół ponadgimnazjalnych, tj.: IX Liceum Ogólnokształcącego, XV Liceum Ogólnokształcącego, XXI Liceum Ogólnokształcącego oraz Zespołu Szkół Elektronicznych.

Odbyły się następujące wystąpienia:

Badania rynkowe w rozwoju przedsiębiorczości – dr Krzysztof Najman
Konflikt a negocjacje w przedsiębiorczości – dr Michał Makowski
Prawne i organizacyjne uwarunkowania przedsiębiorczości – mgr Tomasz Bojar – Fijałkowski
Przedsiębiorczość. Wybór czy konieczność? – prof. Janina Ciechanowicz – McLean

Dodatkowo zainteresowani mogli posłuchać wykładu prof. Jerzego Łukasiaka o szkodliwości suplementów diety pt.” Nie dopalaj!”

Cofnij

Studia w jeden rok

Zamów informator o studiach podyplomowych.

 

Twoje imię i nazwisko

Twój adres e-mail

WSZ na Facebooku