Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Sprawdź ofertę
Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Sprawdź ofertę

KOSMETOLOG - zawód z przyszłością!

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Uroczystość wręczenia dyplomów absolwentom 2012

W dniu 6 lipca 2012 r. kolejni absolwenci otrzymali dyplomy ukończenia studiów wyższych, dołączając tym samym do licznego grona absolwentów Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku.

Podczas uroczystości najlepszym studentom wręczono dyplomy uznania za wysokie wyniki w nauce, a także podziękowania za zaangażowanie w życie uczelni.

Po uroczystości tradycyjnie przed budynkiem uczelni wykonano pamiątkową fotografię, a następnie wszyscy udali się na bankiet.

Drodzy absolwenci!
Mamy nadzieję, że studia w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku na długo pozostaną w Waszych wspomnieniach. Życzymy Wam spełnienia marzeń i możliwości twórczego wykorzystania zdobytej wiedzy.

Cofnij

WSZ na Facebooku