Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Sprawdź ofertę
Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Sprawdź ofertę

KOSMETOLOG - zawód z przyszłością!

Wyzsza Szkola Zarzadzania

INFORMATYKA

Sprawdź ofertę

» grafika komputerowa

» inżynieria systemów informacyjnych

» technologie mobilne

» sieci komputerowe i systemy rozproszone

Wyzsza Szkola Zarzadzania

ZARZĄDZANIE

Sprawdź ofertę

» finanse w zarządzaniu

» psychologia w zarządzaniu

» zarządzanie przedsiębiorstwem

» zarządzanie zasobami ludzkimi

» doradztwo biznesowe NOWOŚĆ

Wyzsza Szkola Zarzadzania

ADMINISTRACJA

Sprawdź ofertę

» administracja publiczna

» bezpieczeństwo publiczne

» celnictwo

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Uroczyste wręczenie dyplomów absolwentkom

5719W dniu 8 maja 2014 r. o godzinie 17:00 w naszej uczelni odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów pierwszym absolwentkom kierunku kosmetologia.

Na uroczystości Władze Uczelni reprezentowała dziekan dr n.med. Marzena Podgórska. Zaproszenie na uroczystość przyjęli także nauczyciele akademiccy.

Absolwentkom towarzyszyli licznie zgromadzone rodziny i przyjaciele. Wręczenie dyplomów odbyło się w atmosferze wspomnień z pierwszych chwil spędzonych na uczelni, które głęboko zapadły w ich pamięci.

Dyplomy ukończenia studiów I stopnia i uzyskania tytułu licencjata wręczyła dziekan Wydziału Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu dr n. med. Marzena Podgórska.

Wyróżnione zostały 2 absolwentki – p. Ewa Padło – najlepsza absolwentka oraz p. Marzena Żarska, która ukończyła studia z I lokatą.

Po uroczystości wszystkie absolwentki zostały uwiecznione z Panią Dziekan i kadrą dydaktyczną na wspólnej, pamiątkowej fotografii przed budynkiem szkoły.
Wszystkim absolwentkom życzymy dalszych sukcesów w życiu zawodowym i osobistym.|

Cofnij

WSZ na Facebooku