Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Sprawdź ofertę
Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Sprawdź ofertę

KOSMETOLOG - zawód z przyszłością!

Wyzsza Szkola Zarzadzania

INFORMATYKA

Sprawdź ofertę

» grafika komputerowa

» inżynieria systemów informacyjnych

» technologie mobilne

» sieci komputerowe i systemy rozproszone

Wyzsza Szkola Zarzadzania

ZARZĄDZANIE

Sprawdź ofertę

» finanse w zarządzaniu

» psychologia w zarządzaniu

» zarządzanie przedsiębiorstwem

» zarządzanie zasobami ludzkimi

» doradztwo biznesowe NOWOŚĆ

Wyzsza Szkola Zarzadzania

ADMINISTRACJA

Sprawdź ofertę

» administracja publiczna

» bezpieczeństwo publiczne

» celnictwo

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Uroczyste zakończenie studiów podyplomowych ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ, 7 czerwca 2014 r.

Z radością i satysfakcją informujemy, że 27 czerwca 2014 r. odbyło się uroczyste zakończenie studiów podyplomowych dietetyka, kosmetologia bioestetyczna, grafika komputerowa, zarządzanie zasobami ludzkimi. Podczas uroczystości zakończenia studiów dziekan Wydziału Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu dr n. med. Marzena Podgórska wręczyła absolwentom świadectwa ukończenia studiów podyplomowych.

Dyplom uznania od Władz Uczelni oraz upominki otrzymali absolwenci, którzy osiągnęli najwyższe wyniki w nauce na danym kierunku studiów.

Absolwenci studiów podyplomowych w r. akad. 2013/2014, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce:
DIETETYKA
Martyna Lemańczyk-Bondzińska
Małgorzata Szulfer

KOSMETOLOGIA BIOESTETYCZNA
Karolina Laskowska
Anna Derc-Długi

GRAFIKA KOMPUTEROWA
Katarzyna Azarko
Magdalena Gawlik

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI
Alicja Ćwiklińska

Wszystkim absolwentom życzymy sukcesów zawodowych i owocnego wykorzystania wiedzy zdobytej podczas studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Zarządzania w Gdańsku.

Cofnij

WSZ na Facebooku