Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Sprawdź ofertę
Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Sprawdź ofertę

KOSMETOLOG - zawód z przyszłością!

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Uroczyste zakończenie studiów podyplomowych ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ, 7 czerwca 2014 r.

Z radością i satysfakcją informujemy, że 7 czerwca 2014 r. zakończyliśmy XVIII edycję studiów podyplomowych zarządzanie oświatą.
Podczas uroczystego zakończenia studiów dziekan Wydziału Informatyki i Zarządzania dr Irena Zakidalska wręczyła absolwentom świadectwa ukończenia studiów podyplomowych.
Wśród absolwentów znaleźli się świeżo mianowani dyrektorzy placówek oświatowych – serdecznie gratulujemy błyskawicznego sukcesu zawodowego!
Najlepszą absolwentką tegorocznej edycji została p. Anna Łangowska.

Wszystkim absolwentom życzymy sukcesów zawodowych i owocnego wykorzystania wiedzy zdobytej podczas studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku, a w szczególności awansu na stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych.

Cofnij

WSZ na Facebooku