Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Sprawdź ofertę
Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Sprawdź ofertę

KOSMETOLOG - zawód z przyszłością!

Wyzsza Szkola Zarzadzania

INFORMATYKA

Sprawdź ofertę

» grafika komputerowa

» inżynieria systemów informacyjnych

» technologie mobilne

» sieci komputerowe i systemy rozproszone

Wyzsza Szkola Zarzadzania

ZARZĄDZANIE

Sprawdź ofertę

» finanse w zarządzaniu

» psychologia w zarządzaniu

» zarządzanie przedsiębiorstwem

» zarządzanie zasobami ludzkimi

» doradztwo biznesowe NOWOŚĆ

Wyzsza Szkola Zarzadzania

ADMINISTRACJA

Sprawdź ofertę

» administracja publiczna

» bezpieczeństwo publiczne

» celnictwo

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Uroczyste zakończenie studiów podyplomowych, 2 i 15 czerwca 2012 r.

Z radością i satysfakcją informujemy, że w r. akad. 2011/2012 studia podyplomowe w Wyższej Szkole Zarządzania w Gdańsku ukończyło blisko 100 słuchaczy na 4 kierunkach: dietetyka, grafika komputerowa, zarządzanie oświatą, zarządzanie zasobami ludzkimi.

W dniach 2 i 15 czerwca 2012 r. odbyły się uroczyste zakończenia studiów, podczas których Władze Uczelni wręczyły świadectwa ukończenia studiów podyplomowych absolwentom w/w kierunków.
Warto podkreślić, iż w tym roku otrzymali pierwsi absolwenci studiów podyplomowych z dietetyki. Kierownikiem tego kierunku studiów na naszej uczelni jest dr inż. Magdalena Skotnicka. Słuchacze wyrazili swoje uznanie i sympatię dla pani dr inż. Magdaleny Skotnickiej.

Wszystkim absolwentom życzymy sukcesów zawodowych i owocnego wykorzystania wiedzy zdobytej podczas studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Zarządzania w Gdańsku.

Uroczyste zakończenie studiów podyplomowych zarządzanie oświatą, 2 czerwca 2012 r.:

Uroczyste zakończenie studiów podyplomowych dietetyka, grafika komputerowa, zarządzanie zasobami ludzkimi, 15 czerwca 2012 r.:

Cofnij

Studia w jeden rok

Zamów informator o studiach podyplomowych.

 

Twoje imię i nazwisko

Twój adres e-mail

WSZ na Facebooku