Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Sprawdź ofertę
Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Sprawdź ofertę

KOSMETOLOG - zawód z przyszłością!

Wyzsza Szkola Zarzadzania

INFORMATYKA

Sprawdź ofertę

» grafika komputerowa

» inżynieria systemów informacyjnych

» technologie mobilne

» sieci komputerowe i systemy rozproszone

Wyzsza Szkola Zarzadzania

ZARZĄDZANIE

Sprawdź ofertę

» finanse w zarządzaniu

» psychologia w zarządzaniu

» zarządzanie przedsiębiorstwem

» zarządzanie zasobami ludzkimi

» doradztwo biznesowe NOWOŚĆ

Wyzsza Szkola Zarzadzania

ADMINISTRACJA

Sprawdź ofertę

» administracja publiczna

» bezpieczeństwo publiczne

» celnictwo

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Uroczyste zakończenie studiów podyplomowych 11 czerwca 2011 r.

W dniu 11 czerwca 2011 r. odbyło się uroczyste zakończenie studiów podyplomowych na kierunkach: zarządzanie oświatą, grafika komputerowa, zarządzanie zasobami ludzkimi. Na uroczystości byli obecni dziekan Wydziału Informatyki i Zarządzania dr Irena Zakidalska, promotorzy prac dyplomowych, wykładowcy oraz blisko stu absolwentów tegorocznych edycji studiów podyplomowych, którzy otrzymali świadectwa ukończenia studiów podyplomowych.
Sukcesy absolwentów uczczono lampką szampana!

Wszystkim absolwentom życzymy sukcesów zawodowych!

Cofnij

WSZ na Facebooku