Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Sprawdź ofertę
Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Sprawdź ofertę

KOSMETOLOG - zawód z przyszłością!

Wyzsza Szkola Zarzadzania

INFORMATYKA

Sprawdź ofertę

» grafika komputerowa

» inżynieria systemów informacyjnych

» technologie mobilne

» sieci komputerowe i systemy rozproszone

Wyzsza Szkola Zarzadzania

ZARZĄDZANIE

Sprawdź ofertę

» finanse w zarządzaniu

» psychologia w zarządzaniu

» zarządzanie przedsiębiorstwem

» zarządzanie zasobami ludzkimi

» doradztwo biznesowe NOWOŚĆ

Wyzsza Szkola Zarzadzania

ADMINISTRACJA

Sprawdź ofertę

» administracja publiczna

» bezpieczeństwo publiczne

» celnictwo

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

UROCZYSTE WRĘCZENIE DYPLOMÓW

_DSC1477

 

 

 

 

 

 

 

 

W dniu 8 lipca 2016 r. o godzinie 17:00 w audytorium odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów ukończenia studiów absolwentom semestru letniego 2015/2016.

Na czas uroczystości absolwenci otrzymali togę i czapkę studencką. Po wręczeniu dyplomów władze uczelni, kadrę dydaktyczną oraz absolwentów uwieczniono na wspólnej, pamiątkowej fotografii.
Szczególne podziękowania absolwentów zostały skierowane w stronę promotorów prac dyplomowych.


Rektor dr Erwin Szneidrowski wręczył dyplomy uznania i nagrody najlepszym absolwentom:

 • kierunek: kosmetologia – studia niestacjonarne
  Patrycja Blok – średnia 4,82
 • kierunek: kosmetologia – studia stacjonarne
  Kamila Kuczkowska – średnia 4,75
 • kierunek: administracja – studia niestacjonarne
  Aleksandra Potrykus – średnia 4,67
 • kierunek: zarządzanie – studia niestacjonarne
  Katarzyna Filipska – średnia 4,66

Dziekani – dr n. med. Marzena Podgórska oraz dr Arleta Pławska wręczyli także wyróżnienia, podziękowania i dyplomy uznania wybranym absolwentom:

 • Agnieszce Pajdzińskiej – za długoletnią pracę na rzecz Koła Naukowego KOSMETOSKAN oraz pełnienie funkcji przewodniczącej.
 • Katarzynie Filipskiej – za przygotowanie oraz obronę oryginalnej i wyjątkowo dojrzałej pracy licencjackiej
  pt. KODEKS ETYCZNY W DZIEDZINIE ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI.
 • Tomaszowi Manikowskiemu – za wytrwałość w dążeniu do celu, pokonywanie trudności losu, które nie przeszkadzają w rozwoju osobistym, a wręcz przeciwnie – ukazują wielką siłę intelektu.

Wszystkim absolwentom życzymy sukcesów w dalszym kształceniu się oraz powodzenia w życiu osobistym.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z tego wydarzenia

 

Cofnij

Studia w jeden rok

Zamów informator o studiach podyplomowych.

 

Twoje imię i nazwisko

Twój adres e-mail

WSZ na Facebooku