Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Sprawdź ofertę
Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Sprawdź ofertę

KOSMETOLOG - zawód z przyszłością!

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Uroczyste rozdanie dyplomów absolwentom

14 lipca 2007 roku nasi studenci otrzymali dyplomy ukończenia studiów wyższych, dołączając tym samym do coraz liczniejszego grona absolwentów WSZ. Uroczystość uświetnił występ kwartetu smyczkowego Cztery Kolory.
W trakcie gali najlepszym studentom wręczono dyplomy uznania za wysokie wyniki w nauce oraz za działalność na rzecz uczelni. Po zakończeniu uroczystości wykonano pamiątkową fotografię, na której zostali uwiecznieni wszyscy tegoroczni absolwenci, wykładowcy i władze uczelni. W ten sposób kolejna grupa młodych, dobrze wykształconych ludzi opuściła mury naszej Alma Mater!!!
Absolwentom, którzy w naszej uczelni spędzili kilka najważniejszych lat swojego życia życzymy spełnienia marzeń i możliwości twórczego wykorzystania wiedzy zdobytej podczas studiów w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku.

 

Cofnij

WSZ na Facebooku