Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Sprawdź ofertę
Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Sprawdź ofertę

KOSMETOLOG - zawód z przyszłością!

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Uroczyste rozdanie dyplomów absolwentom 2010

W dniu 9 lipca 2010 roku nasi absolwenci otrzymali dyplomy ukończenia studiów wyższych, dołączając tym samym do licznego grona absolwentów Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku. Podczas uroczystości najlepszym studentom wręczono dyplomy uznania za wysokie wyniki w nauce oraz za działalność na rzecz uczelni w kole naukowym Zarządzanie Kadrami. Tradycyjnie przed budynkiem uczelni wykonano pamiątkową fotografię, na której zostali uwiecznieni tegoroczni absolwenci, wykładowcy i władze uczelni.

Ponadto świadectwa ukończenia studiów podyplomowych otrzymali pierwsi absolwenci studiów podyplomowych grafika komputerowa.

Absolwentom, którzy w naszej uczelni spędzili kilka najważniejszych lat swojego życia życzymy spełnienia marzeń i możliwości twórczego wykorzystania wiedzy zdobytej podczas studiów w Wyższej Szkole Zarządzania w Gdańsku.

Cofnij

WSZ na Facebooku