Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Sprawdź ofertę
Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Sprawdź ofertę

KOSMETOLOG - zawód z przyszłością!

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Uroczyste rozdanie dyplomów absolwentom 2007/2008

12 lipca 2008 r. odbyła się uroczystość, podczas której do niedawna jeszcze studenci, a w chwili obecnej już absolwenci Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku, odebrali dyplomy ukończenia studiów wyższych. Galę rozpoczął Rektor WSZ – dr inż. Zbigniew Celmerowski. Następnie studenci, którzy uzyskali najwyższe noty i z bardzo dobrymi wynikami ukończyli naszą uczelnię, z rąk Dziekana – dra Erwina Szneidrowskiego odebrali dyplomy i wyróżnienia. Nagrodzono i uhonorowano również tych absolwentów, którzy w czasie studiów aktywnie włączali się w życie WSZ. Na zakończenie uroczystości zaproszono wszystkich do pamiątkowej fotografii oraz na bankiet, podczas którego wzniesiono toast za pomyślność tegorocznych absolwentów WSZ. Galę uświetnił występ kwartetu smyczkowego Cztery Kolory.

Absolwentom naszej uczelni życzymy samych sukcesów oraz spełnienia planów i zamierzeń.

Cofnij

WSZ na Facebooku